Išėjo namo

Lietuvos skautija | 2013-09-26

Vakar išėjo namo Lietuvoje ir JAV gerai žinoma sesė Albina Ramanauskienė. Sesė Albina buvo aktyvi Lietuvių skautų sąjungos skautė, ilgametė „Skautų Aido“ administratorė. 

Reiškiame užuojautą sesės Albinos šeimai, artimiesiems, draugams ir visiems broliams ir sesėms, kurie ją pažinojo ar turėjo galimybę džiaugtis jos gerais darbais.

LS Vadija

Lietuvos skautija | 2013-09-26