Skelbiame už 2018 m. susimokėjusių narystės mokestį vienetų sąrašą!

Lietuvos skautija | 2017-12-15

Visiems, susimokėjusiems nario mokestį už 2018 metus dėkojame, kad esate kartu, nes kartu mes galime nuveikti daugiau!

Primename:

Sumokėdami organizacijos narystės mokestį šie vienetai patvirtina, kad yra pilnateisiai Lietuvos skautijos nariai, Pasaulinio skautų judėjimo organizacijos atstovai Lietuvoje ir turi teisę:

·         Dalyvauti organizacijos valdyme;

·         Vykdyti Lietuvos skautijos jaunimo programą;

·         Dalyvauti LS ir tarptautiniuose skautų renginiuose;

·         Įsigyti ir naudoti LS uniformą ir ženklus;

·         Atstovauti Lietuvos skautijai dalyvaudami savo bendruomenės ir nacionalinėje veikloje.

Daugiau apie tai ką gero gauni mokėdamas nario mokestį gali paskaityti čia.

 

O mes skelbiame naujausią 2018 m. nario mokestį susimokėjusių vienetų sąrašą.**

Primename: Nario mokestis už 2018 metus buvo renkamas iki 2017 gruodžio 1 d. Nuo 2017 gruodžio 2 d. renkamas tik stojamasis narystės mokestis.

Vienetai, kurie nesusimokėjo iki gruodžio 1 d., LS Suvažiavimo metu negali gauti balso teisės, taip pat nesusimokėję ar narystės duomenis pateikę po gruodžio 1 d. organizacijos Kalėdinio sveikinimo gali negauti. 

Kilus klausimams dėl nario mokesčio mokėjimo, neradus savo vieneto sąraše ar radus neatitikimų, prašome kreiptis į LS nacionalinį biurą el.p. info@skautai.lt arba tel. 8 614 79646.

 

LS pirmija

 

 Vienetas neatitinka organizacijos struktūrinių nuostatų.

** Vieneto duomenys dar tikslinami.

 

 

Susimokėjusių iki 2017-12-15 skautiškų vienetų sąrašas:

 

Kraštas Tuntas Draugovė
Alytus  Pilėnų  Eičiūnų draugovė**
Lapaičio draugovė**
Margirio jaunesniųjų sk. draugovė 
Margirio draugovė**
V. Krėvės draugovė**
Karaliaus Mindaugo draugovė 
Vydūno draugovė
Kaunas  - Raganos vyr. sk. draugovė 
Stasio Jameikio vyčių draugovė 
Ąžuolų  Vilkijos Nemuno draugovė 
Vilkijos patyrusių sesių draugovė 
Vilkų draugovė
Vilkijos skautų draugovė *
Dubysos* Perkūno ir Žvėrūnos draugovė
Pilies Ąžuolyno draugovė
Skirgailos draugovė
Vlado Jezukevičiaus drauovė*
Šv. Kazimiero draugovė**
Žemynos draugovė
Kaukų draugovė
Šventosios J. Vareikio draugovė 
Užusalių draugovė 
Medeinės draugovė
Panoterių draugovė**
- Felikso Šakalio draugovė
- Žalčio vilkų gauja*
- Antano Škėmos draugovė
- Šv. Pranciškaus vilkų draugovė
- Ašvienių draugovė*
Klaipėda  Gargždų* Ievos Simonaitytės draugovė
Vydūno draugovė**
Pamario L. Rėzos draugovė
Tado Blindos draugovė
Taravos Anikės draugovė
- Minijos draugovė*
- Alicijos Rugytės draugovė
- Jūros vyr. sk. Būrelis 
- Salanto draugovė
Marijampolė - Pranciškaus Petro Būčio draugovė
- Kybartų Kęstučio ir Birutės draugovė**
- Medeinos vyr. skaučių draugovė
- Mildos vyr. skaučių draugovė
- Skriaudžių draugovė
  A. Gustaičio skautų vyčių būrelis
- Šakių Vinco Kudirkos draugovė
- Jono Totoraičio draugovė
- Veiverių Kunigaikščio Gedimino draugovė
- Vilkaviškio Gražinos draugovė
Prienų Birštono draugovė**
Mato Šalčiaus draugovė 
Išlaužo draugovė
Šilo draugovė 
Sūduvos* Kazlų rūdos Kazio Griniaus draugovė
Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugovė
Rimanto Stankevičiaus draugovė**
- Kalvarijos Magdalenos Avietėnaitės draugovė 
Panevėžys  - Simono Daukanto būrelis
Medeinos draugovė
Aukštaitijos* Bakutės draugovė
Aušrinės draugovė
Skaistakalnio Gabijos draugovė
Algirdo Gustaičio draugovė
Geležinio vilko draugovė
Jurgio Kairio vardo draugovė
Gabrielės Petkevičaitės Bitės draugovė

Nevėžio
Juozo Zikaro  draugovė
Austėjos draugovė
Tumo Vaižganto draugovė*
Partizano Vyčio draugovė
Žemynos draugovė
Birutės draugovė*
Šiauliai  Šiaulių  Antano Saulaičio būrelis
Aušros draugovė 
Kupolės draugovė
Aitvarų draugovė
LDK Gedimino draugovė
Perkūno draugovė
Saulės draugovė 
Šimšės draugovė
Salduvės draugovė 
Vydūno draugovė
-  S. Goeso draugovė
 Medeinos draugovė 
Tauragė  Bišpilio  Karšuvos draugovė**
Romualdo Marcinkaus draugovė
Martyno Jankaus draugovė 
Nemuno draugovė**
Ąžuolo draugovė
Kunigaikščio Gedimino draugovė*
Medvėgalio Laukuvos Norberto Vėliaus draugovė 
Dariaus ir Girėno draugovė
Obelyno draugovė
Šilalės Simono Gaudešiaus draugovė
- Brėkštos vyr. sk. būrelis
Telšiai  Telšių  Džiugo draugovė 
J. Šarausko vyčių draugovė 
Šatrijos draugovė 
Sofijos Kymantaitės - Čiurlionienės būrelis
- Igno Končiaus draugovė 
- Plungės Kregždyno draugovė
- Rietavo Vykinto draugovė 
Utena  - Visagino draugovė**
- A. Kulviečio draugovė 
- Šilelio draugovė*
- Kunigaikščių Radvilų draugovė**
- Svėdasų draugovė**
Vilnius  Kernavės  Austėjos draugovė 
Jorės vyr. sk. draugovė 
Jundų draugovė 
Kerniaus vyčių draugovė 
Kregždučių draugovė 
Pajautos draugovė 
Ragučio draugovė 
Taboro draugovė
Vilkų draugovė 
Skaisčio  Aitvarų draugovė 
Baltojo lokio draugovė 
Kerpyčiaus draugovė 
Laumės vyr. skaučių draugovė 
Lizdeikos vyčių draugovė 
Medeinos draugovė  
Merkio draugovė**
Ragės draugovė 
Spenglos draugovė 
Vingio  Mildos draugovė 
Ąžuolyno draugovė 
Barboros Radvilaitės draugovė 
Martyno Mažvydo draugovė 
- Balsių draugovė**
- Leono Sapiegos draugovė 
- A. Arbačiausko draugovė
Jūrų skautų konferencija  Vidgauto  Dingės - Švyturio laivas 
Sednos laivas
Neringos laivas 
Nemuno   Deltinyčių įgula
J. J. Jurgėliavičiaus laivas 
A. Smetonos laivas 
A. Stulginskio laivas 
Džeimso Kuko laivas
J. Basanavičiaus laivas*
E. Pliaterytės laivas*
Marko Polo laivas
Vytauto Didžiojo laivas 
S. Dariaus ir S. Girėno laivas
K. Kolumbo laivas 
Šventosios  LDK Kęstučio laivas 
Širvintų jūrų skautai
Vilkmergės laivas 
LDK Vytenio laivas
Šešupės* Jono Basanavičiaus laivas
Šešupės*  V. Kudirkos laivas
Klaipėda*  L. Stulpino laivas**
     

 

Lietuvos skautija | 2017-12-15