Šimtmečio knygos naujienos

Lietuvos skautija | 2017-05-18
Broli, sese,
 
Ruošiamai skautų istorijos knygai labai reikia Tavo rankų, širdies, laiko ir plunksnos aštrumo. Nesvarbu Tavo amžius, patirtis, svarbu, kad turi noro :)
 
Kuriama knygos darbų birža, kur kas savaitę siųsime mažus ir didelius, kuriuos reikia padaryti knygai - tai gali būti teksto suvedimas iš skenuoto dokumento, diktofono įrašo suvedimas, aplankymas žmogaus su konkrečia užduotimi, straipsnelio parašymas, suradimas knygos bibliotekoje, jos perskaitymas ir pan. 
 
Jei nori gauti skautų knygos darbo biržos pasiūlymus, parašyk skautuknyga@gmail.com 
 
 
Nuotraukoje: Darius Bujokas, Nomeda Bepirštytė ir dr. Ramojus Kraujelis
 
Susitikimas Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje
 
2018-ieji Lietuvos Respublikos seimo paskelbti Lietuvos skautų judėjimo metais. Istorinės skautų judėjimo šimtmečio knygos ruošimas yra vienas iš programoje numatytų darbų. Ši knyga bus rengiama kartu su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba.
2017 m. Balandžio 14 d. knygos rengėja  s. Nomeda Bepirštytė susitiko su Lietuvos vyriausiuoju archyvaru dr. Ramojumi Kraujeliu bei vyriausiuoju specialistu Dariumi Bujoku.
Susitikimo metu nutarta: Lietuvos vyriausioji archyvaro tarnyba priims saugojimui Lietuvos skautų dokumentaciją, kuri bus laikoma vienoje vietoje ir pasiekiama reikalui esant.
Tarnyba parodė, kaip naudotis paieškomis archyvuose, patarė būtinai pasižiūrėti, kokie dokumentai susiję su skautais yra saugomi Ypatingajame archyve, taip pat pažadėjo 2018 m. paruošti virtualią skautų istorijai skirtą parodą. Atsakingu asmeniu knygos klausimais yra paskirtas Darius Bujokas.
 
Susitikimas buvo labai šiltas!
 
Jei turi namuose svarbių, įdomių dokumentų, protokolų, metraščių ar kt. kas gali būti įdomu ateities skautui, jei nesi tikras, kad netyčia per kraustymus jos neišmesi Tu ar Tavo artimieji ar kad dėl netinkamų laikymo sąlygų turima medžiaga gali neužilgo tapti neįskaitoma ir nepanaudojama, patikėki šią medžiagą Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai. Čia ji bus saugoma su dideliu rūpesčiu vienoje vietoje, tinkamoje temperatūroje bei drėgmėje, o geriausia tai, kad čia ji bus prieinama kiekvienam skautui ar besidominčiam skautybe!
 
Daugiau informacijos gausi susisiekęs su mumis - skautuknyga@gmail.com
 
 
Lietuvos skautija | 2017-05-18