Skautų istorijos šimtmečio knygos naujienos

Lietuvos skautija | 2017-11-14

Šiuo metu rašomas III Lietuvos skautų istorijos tomas. Jame bus aprašomas 1988 – 2017 m. laikotarpis. Kaip ir pirmame tome, taip ir šiame, kiekvienas vienetas, netgi jau dabar nebeveikiantis, gali aprašyti savo veiklos istoriją.  Šiuo metu aprašymus atsiuntė 70 LS vienetų, nesame gavę jokios informacijos apie oro skautų veiklą.

Straipsnių laukiame iki gruodžio 1 d.

Nuotraukos turi atspindėti Jūsų tradicijas, svarbiausius įvykius, geruosius darbus ar kasdienę veiklą, tai ką rašote vieneto pristatyme. Nuotraukos turėtų būti įdomios ne tik skautams.

Nuotraukos bus spausdinamos 800 pikselių rezoliucijos. Tačiau siųskite visas, kurias norite, nes galėsim patalpinti elektroninės knygos versijoje. Nuotraukos bus talpinamos tik su aprašymu.

Privaloma informacija apraše turėtų būti: (1) renginio/įvykio pavadinimas; (2) metai; (3) vieta (jei žinoma), (4) įvardyti žmonės, vardai, pavardės (jei tai svarbu) ir (5) kas fotografavo (jei žinoma).

Nuotraukų laukiame iki gruodžio 31 d.

Siųskite, rašykite, klauskite adresu skautuknyga@gmail.com

Sekite facebook naujienas:

https://www.facebook.com/lietuviskojiskautija2018/

s. Nomeda

Lietuvos skautija | 2017-11-14