Dainų konkurso "Gražių dainelių daug girdėjau" finalas ATNAUJINTA

Lietuvos skautija | 2018-01-04

Sausio 20 d. (šeštadienį) Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto salėje (S. Daukanto g. 28) prasidės Lietuvos mokinių ir jaunimo patriotinių lietuviškų dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau“, skirto Lietuvos skautų judėjimo šimtmečiui ir vyriausiojo skautininko Felikso Šakalio atminimui, finalas!

Preliminari renginio programa:

9.00 val. – Registracija

10.00 val. – Konkurso atidarymas, dalyvių pasirodymai

13.00 val. – Pietų pertrauka

13.45 val. – Dalyvių pasirodymai

16.30 val. –  Planuojamas rezultatų skelbimas ir konkurso uždarymas

 

SVARBU: Prašome vienetų konkurso metu pietumis pasirūpinti patiems.

 

Dalyvių pasirodymų eilės tvarka:

6-10 m. amžiaus grupė (Jaunesnieji skautai):

1. LS Kauno kr. Pilies tunto Žemynos dr. jaunesniųjų skaučių ansamblis

2. LS Kauno kr. šv. Pranciškaus vilkų gaujos ir F. Šakalio dr. jaunesniųjų skautų br. Aido ir br. Rapolo duetas

3. LS Šiaulių kr. Medeinos dr. vilkų gaujos ansamblis

4. LS Jūrų skautų konferencijos E. Pilaterytės laivo jaunesniųjų skaučių tercetas

5. Lietuvos nacionalinės Europos skautų asociacijos Vilniaus krašto šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės ir švč. Veido Teresės dr. vilkų gaujos ansamblis

6. LS Kauno kr. F.Šakalio dr. solistė jaunesnioji sk. Emilija Janulytė

11-14 m. amžiaus grupė (Skautai):

7. LS Klaipėdos kr. Švėkšnos Alicijos Rugytės dr. solistė sk. Darija Freitikaitė

8. LS Marijampolės kr. Prienų tunto Šilo dr. skautų ansamblis

9. LS Utenos kr. Zarasų A. Kulviečio dr. skautų tercetas

10. LS Tauragės kr. Bištpilio tunto Karšuvos dr. Lelijų skilties skaučių ansamblis

11. LS Alytaus kr. Pilėnų tunto Margirio dr. skaučių ansamblis

12. LS Šiaulių kr. Medeinos dr. Pelėdos skilties solistė sk. Mažvydė Urbietytė

13. LS Klaipėdos kr. Salanto dr. skaučių ansamblis

14. LS Šiaulių kr. Medeinos dr. Pelėdos skilties skaučių Ulos ir Jorūnės duetas

15. LS jūrų skautų konferencijos Nemuno tunto Stulginskio laivo Žuvėdrų valties skaučių ansamblis

16. LS Klaipėdos kr. Salanto dr. solistė sk. Benita Brazaitė

17. LS Marijampolės kr. Prienų tunto Mato Šalčiaus dr. skautų ansamblis

18. LS Tauragės kr. Romualdo Marcinkaus dr. solistas sk. Ignas Icikevičius

19. LS Klaipėdos kr. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos skautų ir jaunimo ansamblis

20. Lietuvos nacionalinės Europos skautų asociacijos Vilniaus krašto šv. Elžbietos Vengrės dr.  skaučių ansamblis

 

15-17 amžiaus grupė (patyrę skautai):

21. LS Tauragės kr. Medvėgalio tunto Simono Gaudėšiaus dr. Liepsnelių skilties sesių Bertos ir Kamilės Lapinskaičių duetas

22. LS Kauno kr. Pilies tunto Kaukų dr. Vėjavaikių skilties pat. skaučių ansamblis

23. LS Šiaulių kr. LDK Gedimino dr .Saulėgrąžų skilties solistė pat. skautė Elzė Urbietytė

24. LS Tauragės kr. Medvėgalio tunto Simono Gaudėšiaus dr. solistė pat. skautė Laura Aurylaitė

25. LS Panevėžio kr. Jurgio Kairio dr. pat. skaučių Auroros ir Rimantės duetas

26. Lietuvos lenkų harcerų skautų sąjungos pat. skautų ansamblis

27. LS Šiaulių kr. Medeinos dr. Bruknių skilties solistė pat. skautė Paulina Juškaitė

28. LS Kauno kr. Pilies tunto Kaukų dr. pat. skautų ansamblis

29. LS Panevėžio kr. Nevėžio tunto Austėjos dr. pat skaučių Urtės, Ievos, Vaivos tercetas

30. LS Vilniaus kr. Skaisčio tunto Ragės dr. Violos ir Trešnių skilčių pat. skaučių ansamblis

31. LS Šiaulių kr. Perkūno dr. Vilkų skilties solistė pat. skautė Vaida Račkauskaitė

32. LS Vilniaus kr. Kernavės tunto Jundų dr. pat. skaučių ansamblis

33. LS Vilniaus kr. Kernavės tunto Jundų ir Ragučių dr. pat. skautų Dominykos ir Tauro duetas

34. LS Vilniaus kr. Skaisčio tunto Ragės dr. Gervių skilties pat. skaučių ansamblis

18+ vadovų grupė

35. Žemaitijos skautų organizacijos Saulės vyr. skaučių būrelio ansamblis

36. LS Alytaus kr. vadovė solistė Rita Baranauskienė

37. LS Kauno kr. Raganos vyr. skaučių dr. ansamblis

38. Lietuvos skautų sąjungos Vilniaus Pilies tunto vadovų ansamblis „Penki Maironio pirštai“

39. LS Klaipėdos kr. skautų vadovų, tėvų ir draugų ansamblis

40. LS Jūrų skautų konferencijos Šventosios tunto vadovių tercetas

41. LS Kauno kr. Stasio Jameikio skautų vyčių dr. ansamblis

42. LS Marijampolės kr. Antano Gustaičio skautų vyčių būrelio solistas br. Simonas Krutulis

43. LS Tauragės kr. Brėkštos vyr. skaučių būrelio ansamblis

44. LS Marijampolės kr. Mildos vyr. skaučių dr. ansamblis

45. LS Vilniaus kr. Kernavės tunto Jorės vyr. skaučių dr. ansamblis

46. LS Tauragės kr. vadovų Eglės, Andriaus ir Mindaugo tercetas

47. LS Vilniaus kr. skautų vyčių ansamblis

 

DĖMESIO VADOVAMS:  visų vadovų lauks Vadovų oazė, tai laikas ir vieta visiems vadovams pabūti kartu, pasidalinti naujienomis, patirtimis, prisiminimais.

Renginio metu veiks Skautiška parduotuvė! Nepraleisk progos apsipirkti ir susipažinti su naujienomis.

Į finalą pakviestus vienetus kviečiame iš anksto užpildyti registracijos anketą ir atsiųsti ją el. paštu renginiai@skautai.lt iki sausio 15 d.

Kviečiame aktyviai steigti savo vienetų (skilties, draugovės, tunto, būrelio) ar asmeninius prizus konkurso finalininkams.


Konkurso metu pietumis pasirūpinta nebus. Prašome vienetų savarankiškai rūpintis pietumis (konkursas vyks miesto centre, tad bus galimybė nueiti kur nors pavalgyti, arba valgyti savo atsivežtą maistą).

Kaip atvykti:

Konkurso rėmėjai:

      

                                

Lietuvos skautija | 2018-01-04