Sausis, 2018 m.
P A T K P Š S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Facebook
View skautai's profile on slideshare

Ordinų teikimas

Lietuvos skautija | 2018-01-10

 

PRANEŠIMAS DĖL ORDINŲ TEIKIMO

 

Artėjant Lietuvos skautijos suvažiavimui skubame informuoti, jog kaip ir kiekvienais metais, taip ir šio suvažiavimo metu bus apdovanojami broliai ir sesės inkaro, lelijos ir padėkos ordinais.

Atkreipkite dėmesį, jog kandidatai atitiktų Lietuvos skautijos garbės ženklų nuostatus.

 Nuostatai pateikiami nuorodoje: http://www.skautai.lt/userdata/00/01/01/50/original

 

 Nominacijas galima, teikti iki sausio 24 d. 22.val. vakaro el. paštu

gangiene@gmail.com sesei Editai arba sesei Loretai taryba@skautai.lt

 

Inkaro ordinu gali būti apdovanojamas paskautininkas, skautininkas ar jūrų skautų rėmėjas už ypatingus nuopelnus jūriniam skautavimui, apdovanojamieji, išskyrus rėmėjus, turi būti aktyvūs LS nariai ne mažiau, kaip 5 metai, sumaniai bei pavyzdingai ėję vadovaujančiojo pareigas ne trumpiau, kaip 3 metus.

 

Lelijos ordinu gali būti apdovanojamas skautininkas už didelius nuopelnus:

1.      sumaniai vadovavo tuntui ar aukštesniam padaliniui arba ėjo kitas tolygias pareigas ne

trumpiau, kaip 3 metus;

2.      būdamas skautininku 10 metų, sumaniai ir nuoširdžiai dirbo vadovavimo darbą LS;

3.      yra apdovanotas ordinu Už Nuopelnus.

 

Padėkos ordinu gali būti apdovanotas už ypatingus nuopelnus skautininkas, vyr. skautininkas, jei:

1. yra apdovanotas Lelijos ordinu;

2. sumaniai dirbo vadovavimo darbą bet kurio laipsnio skautininku ne trumpiau kaip 15metų ir žymiai prisidėjo prie LS idėjų stiprinimo ar jos organizacinės struktūros tobulinimo;

3. Rėmėjai ir LS nariai apdovanojami Padėkos ordinu, jei rūpestingu darbu, moraline ar materialine parama žymiai palengvino veikimo sąlygas LS.

 

Tuntininkai ir kraštų seniūnai nominuoja savo kraštų vadovus, vyr.skautininkė ir t.pirmininkas - tarybos ir pirmijos narius.

 

 

Lietuvos skautija | 2018-01-10