Pakartotiniai privalomieji mokymai!

LS Mokymai (ŽIS) | 2018-03-23

KAS VISIEMS VADOVAMS REIKALINGI? - PRIVALOMIEJI MOKYMAI!

 

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kiekvienas vadovas, dirbantis vasaros stovykoje, lydintis nepilnamečius žygiuose ar kituose renginiuose, privalo turėti šiuos pažymėjimus: pirmosios medicinos pagalbos, higienos reikalavimų renginiuose, turizmo renginių organizavimo. Šie mokymai jau vyko ir LS suvažiavimo metu, jeigu nespėjote - tai yra puiki galimybė juose sudalyvauti!

*Raginame visus kažkada baigusius šiuos mokymus pasitikrinti pažymėjimų galiojimą.

 

KADA: 2018 m. balandžio 14 d.  Mokymų pradžia 10 h, planuojama pabaiga - 17 h (su pietų/kavos pertrauka).

KUR: Kaune, skautnamyje.

KIEK: 30 Eur (LS nariams, susimokėjusiems nario mokestį už 2018 m.). Ne LS nariams (nesusimokėjusiems nario mokesčio už 2018 m.)  mokymų kaina 35 Eur. (Pastaba: privalomųjų mokymų kainos pakeistos 2016 m. spalio 31 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Visi pažymėjimai – neriboto galiojimo.) Pataisymas - turizmo ir higienos pažymėjimai neriboto galiojimo, pirmos pagalbos - galioja 5 m. Po 2016 m. lapkričio 1 dienos išklausiusiems pirmos pagalbos kursą vairuotojams ir gavusiems pažymėjimą - jis tinkamas ir dar kartą dalyvauti pirmos pagalbos kursuose nereikia.

REGISTRACIJA: dalyvius prašome registruotis iki balandžio 9 d. užpildant šią registracijos formą: https://goo.gl/forms/bMhZh29oyDB1rs8D2. Taip pat per 3 dienas nuo registracijos perveskite dalyvio mokestį į LS atsiskaitomąją sąskaitą LT83 7044 0600 0315 2365, kitaip registracija negalios.

 

Svarbu: neatvykus į mokymus, mokestis nebus grąžinamas ir pažymėjimai nebus išduoti.

Jei norite dalyvauti ne visose mokymų dalyse - kreipkitės asmeniškai mokymai@skautai.lt

Dėmesio! Neužsiregistravusiems, pavėlavusiems užsiregistruoti, laiku nesumokėjusiems atitinkamo mokesčio ir / ar pilnai neišklausiusiems visų priklausomų mokymų dalių, mokymų pažymėjimai nebus išduodami.

P.S. Jei pažįstat vadovus, kuriems šių mokymų reikia, pasidalinkit informacija ir pakvieskit.

Apie mokymus:

Pirmoji medicinos pagalba - paprasčiausi tikslingi veiksmai ir būdai, kuriais, naudojant turimas medicinos ir kitokias priemones bei medžiagas, išsaugojama nukentėjusio ar staiga susirgusio žmogaus gyvybė, sustabdomi sveikatai žalingi veiksmai. Šiuose mokymuose prisiminsite (ar išmoksite) pagrindines pirmosios pagalbos teikimo ABC.

Bus išduotas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas, atestuotas pagal Privalomojo sveikatos įgūdžių mokymo programą.

Higienos reikalavimai renginiuose  - Higiena-  medicinos mokslo šaka, tirianti žmogaus organizmo ir aplinkos veiksnių tarpusavio sąveika, nurodanti būdus bei priemones ligoms (šiuose mokymuose – infekcinėms)  išvengti, optimalioms sąlygoms normaliai žmogaus veiklai sudaryti, darbingam amžiui pailginti. Tikslas - apsaugoti žmones nuo ligų ir pažeidimų, šalinti žmonių sveikatai kenksmingus aplinkos fizinius ir socialinius veiksnius, sudaryti sąlygas normaliam žmonių  fiziniam, protiniam ir psichiniam vystymuisi. Šiuose mokymuose sužinosite pagrindinius LR valstybės teisinius higienos reikalavimus skautų organizuojamiems renginiams.

Bus išduotas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas, atestuotas pagal Privalomojo higienos  mokymo programą.

Turizmo renginių organizavimas  – saugos ir sveikatos klausimais moko ir atestuoja turizmo renginių –žygių, ekskursijų, stovyklų vadovus, vaikų vasaros poilsio organizatorius.

Dalyviai bus supažindinti su naujausiais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais vaikų renginius, stovyklų organizavimą, padės išmokti rengti įstaigos vidaus dokumentus. Taip pat supažindins su galimais rizikos faktoriais, su saugaus maudymosi taisyklėmis, elgesio gamtoje taisyklėmis, aplinkosaugos reikalavimais. Seminaro dalyviais išmoks instruktuoti vaikus, nustatyti nelaimingus atsitikimus, apskaityti ir registruoti.

Bus išduoti vaikų turizmo renginio vadovo pažymėjimai.

 

Jei turite klausimų, visada galite kreiptis mokymai@skautai.lt

 

Susitikime mokymuose ir pasitikime vasarą pasiruošę!

 

LS Mokymai (ŽIS) | 2018-03-23