Skautiški metai

Lietuvos skautija | 2018-03-27

Metraštį peržiūrėti, atsisiųsti ir džiaugtis gali čia!

Skautijos principas – laiptai, kuriais jaunuolis kopia ir iš to patiria ne tik didžiulį
džiaugsmą, bet ir naujų išgyvenimų. Šios pakopos gali nesibaigti visą gyvenimą ir visuomet
yra kupinos nuotykių, džiaugsmų ir svarbių pamokų. Tad „Skautiški metai” yra leidinys,
skirtas vilkų (6-10 metų) ir skautų (10-14 metų) amžiaus grupėms, kurie visas skautuose
išmoktas pamokas, geriausius prisiminimus ir savo augimą galės išsaugoti ant popieriaus.
Svarbu paminėti ir tai, kad ši knyga gali tapti ir puikus įrankis vadovams, kurie organizuoja
skautiškas veiklas ir vykdo jaunimo programą. Vadovas turėtų supažindinti vaikus su
metraščio pildymo taisyklėsmis ir mentoriauti proceso metu, paliekant vietos vaikų
vaizduotei. Struktūruoto metraščio pildymas vadovams padės susidoroti su dideliais
skautiškos informacijos kiekiais ir padės ją kaupti, o kartu taps vaikų užimtumo
instrumentas sueigų metu.
 
Visas metraštis skirtas vieneriems metams ir yra suskirstytas į keturis sezonus.
Kiekvieno sezono pradžioje vaikai gali išsikelti tikslus ir susidaryti planus, kuriuos nori
įvykdyti trijų mėnesių laikotarpiu. Per metus skautai galės pildyti metraščio dalis, užrašuose
pasižymėti papildomą informaciją ir rezultatus. Metraščio gale yra dalis „Draugai Nariai“ -
čia anketos principu verta pasižymėti kiekvienam vieneto nariui, o „Gimtadienio” puslapyje
surašyti visų gimimo dienas. Svarbu paminėt, kad leidinį galima suasmeninti - nebijoti
pridėti spalvų, piešinių ir savų pastebėjimų.
 
Tad tikiuosi, kad leidinys „Skautiški metai” taps didingų kasdieninių darbų
liudytojas ir bus ne tik smagus užsiėmimas vaikams, bet ir pagalba nuotykių kupiname
vadovų darbe.
 
 
Sesė Barbora Skliutaitė
Vilniaus kraštas
Kernavės t.
Jorės draugovė

 

Lietuvos skautija | 2018-03-27