Nepatogi tema. Tačiau kalbėkime

Lietuvos skautija | 2018-11-27

Nepatogi tema. Tačiau pasikalbėkime

Mielas broli, miela sese,

Rašyti šį tekstą nėra lengva. Būkim atviri - kalbėti nepatogiomis temomis Lietuvoje yra sunku. O šiandien norėčiau pasikalbėti būtent tokia tema - apie kitokius. Ir pakviesti Tave diskusijai. Gyvai arba vidinei diskusijai. Į toliau pateikiamus klausimus nėra teisingo ar neteisingo atsakymo. Kad ir kokia būtų Tavo nuomonė, ją gerbiau ir gerbsiu.

Norėčiau Tavęs paklausti:

1. Kaip reaguotum, jei prie Tavo vadovaujamo vieneto norėtų prisijungti romas arba žydas, sunkiai kalbantys lietuviškai?

2. Kaip reaguotum, jei po rudeninės sueigos priėjęs brolis ar sesė iš Tavo vieneto prisipažintų esantis gėjus ar lesbietė? Ir nedrąsiai paprašytų apie tai pasikalbėti. Kaip elgtumeisi?

3. Kaip reaguotum, jei prie Tavo vieneto norėtų prisijungti kitatautis, dėl tikėjimo dalykų negalintis valgyti mėsos? Ar leistum ir ar padėtum jam ar jai žygių gamtoje metu gamintis atskirai? O gal, priešingai, manai, kad skautuose neturi būti išskirtinių?

4. Kaip reaguotum, jei į Tavo sueigą atvyktų mama ar tėtis su dešimties metų nevaikštančiu sūnumi vežimėlyje ir paprašytų priimti į Tavo vadovaujamą skautų amžiaus grupę?

 

Dovanok, jei aukščiau užduoti klausimai Tave suerzino ar privertė jaustis nepatogiai.

Esame didelė skautiška šeima, o šeimoje galime ir turime kalbėtis. Užduoti ir sunkesnius, ir nepatogius klausimus. Diskutuoti, abejoti, kritikuoti, palaikyti. Visos reakcijos ir mums kylantys klausimai yra natūralūs ir žmogiški.

Lapkričio 9-11 d. įvairovės ir socialinės įtraukties tema dalyvavau vadinamojo Įvairovės tinklo (angl. Overture Diversity Network) organizuotuose mokymuose Austrijoje. Būsiu atviras. Man, laikančiam save eiliniu statistiniu Lietuvos piliečiu, prieš mokymus ir jų metu kilo daug įvairių klausimų. Klausimų, susijusių su aukščiau paminėtomis galimomis situacijomis, buvo ne mažiau nei Tau. Bet grįžus į Lietuvą viskas susidėliojo į savo vietas.

Austrijoje, skautų centre, vykusiuose mokymuose buvo diskutuota ir dalintasi patirtimi šiomis temomis:

  • Kaip skautai gali kelti ir spręsti klausimus, susijusius su etnine ir socialine įvairove, neįgaliųjų, pabėgėlių, LGBT, tautinių bendrijų įtraukimu į skautavimą. Buvo kalbamasi, kaip šios visuomenės grupės gali būti sėkmingai įtrauktos į skautišką judėjimą ir kaip spręsti su šia tema susijusius iššūkius.
  • Praktikoje buvo išbandomi žaidimai, susiję su dialogo, pagarbos ir tarpusavio supratimo kultūros kūrimu.
  • Buvo dalijamasi gerąja patirtimi, kaip skirtingose Europos valstybėse skautiškas judėjimas įtraukia į skautavimą įvairias visuomenės grupes ir sprendžia su šiuo įtraukimu susijusius iššūkius.

Mokymų metu pristačiau Lietuvos skautijos darbą su tautinėmis bendrijomis, sėkmingą bendradarbiavimą su broliais ir sesėmis iš Lietuvos lenkų harcerių (skautų) sąjungos, Visagino skautų organizacijos, Lietuvos žydų bendruomenės (LŽB), bei kartu vykdomas bendras iniciatyvas. Papasakojau apie mūsų planus atkurti žydų skautų vienetus, pirmąją Lietuvos skautijos ir LŽB organizuotą skautišką stovyklą ir jau prasidėjusias sueigas Vilniuje ir Kaune.

Kartu išgirdau daug įdomių pristatymų iš kitų valstybių, sužinojau, kaip broliai ir sesės skautai dirba socialinės įtraukties tema Norvegijoje, Danijoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Austrijoje, Didžiojoje Britanijoje, Balkanų valstybėse.

Dalijimasis yra jėga - sakydavo senovės lietuviai. Jei Tau ši įvairovės ir socialinės įtraukties tema įdomi, norėtum padiskutuoti, gauti patarimų- kviečiu skambinti +370 679 62406  arba rašyti tautinesbendrijos@skautai.lt ar per Facebook (www.facebook.com/vytautas.ben). Laukiu Tavo minčių, idėjų, kritikos ir pasiūlymų.

2019 m. vasario 9 d. Kaune, centrinėje būstinėje (Trakų g. 18) planuojami vienos dienos mokymai „Socialinės įtraukties“ tema, mokymų kaina - 3,00 EUR. Mokymams renkama 10 žmonių grupė, jai nesusidarius mokymais bus atšaukti. Registracija į mokymus vykdoma iki sausio 10 d.: https://docs.google.com/forms/d/1d1opInaGO-I4rtbYsZZPaRwrCLLSnWXRdeRcioK4evU/viewform?edit_requested=true

 

Pastaba: mokymų vertė - 25,00 EUR. Ši suma sumokama tuo atveju, kai yra užsiregistruojama ir neatvykstama į mokymus (žiūrėkite vyr. skautininkės įsakymą, pridėtą prie dokumentų skilties).

 

Pažadu, kad bus smagu. Lengva nebus, bet gerą ir produktyvų laiką garantuoju.

Br. Vytautas, LS tautinių bendrijų koordinatorius

Rašykite: mokymai@skautai.lt 

Lietuvos skautija | 2018-11-27