NVŠ naujienos

Lietuvos skautija | 2019-02-12

Lietuvos skautijos NVŠ programos vykdymas 2019 m.

LS 2019 m. NVŠ programą finansuojamą ES vykdo 28 savivaldybėse, nuo kovo mėn. vėl atnaujinamas programos vykdymas Visagino sav. Nuo  šių metų prisijungė  Kupiškio sav.

Visaginiečiai kviečiami registruotis pas savo vadovus:

 Vladislav Hcreckov/Larisa Hcreckova

fuulve@gmail.com

Visų kraštų skautai ir jų tėveliai dėl dalyvavimo Lietuvos skautijos NVŠ programoje gali kreiptis į savo vadovus arba kraštų seniūnus.

 Visi susidomėję NVŠ programa gali kreiptis ir  į Lietuvos skautijos NVŠ programų koordinatores:

Irmą Gorytę ir Janiną Žvirblytę Paslavičienę el. p.: nvs.skautai@gmail.com

 

Lietuvos skautija | 2019-02-12