Utenos kraštas

Platus yra Utenos krašto skautiškų vienetų žemėlapis šešiuose miestuose ir miesteliuose veikia penki vienetai (keturios draugovės ir viena jūrų skautų valtis). Tradiciniai renginiai: Vėliavos kėlimas per valstybines šventes, dalyvavimas skautiškos dainos konkurse "Gražių dainelių daug girdėjau", skautybės įkūrėjo lordo Robert‘o Baden-Powell gimtadienio paminėjimas, dalyvavimas skautų pavasario šventėje, akcija "Darom", pavasarinis dviejų dienų žygis pėsčiomis "Čia mūsų takai", krašto stovykla, sezono uždarymo stovykla.

Suorganizuota daugybė vasaros, žiemos, rudens ir pavasario stovyklų, dalyvauta tarptautinėse stovyklose Anglijoje, Rusijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje; 1998 - 2001 metais organizuotas autorinės dainos festivalis „Skvorečnik“, siekiant pritraukti vaikus ir jaunimą prie autorinės dainos, poezijos ir grojimo gitara; prižiūrimi karių kapai, dalyvaujama miesto renginiuose ir akcijose.

 

Nori prisijungti? Mūsų kontaktai: 

Krašto seniūnas

Ugnius Meškas
Tel. Nr. 8 679 75962          
El. p. utenos@skautai.lt, ugniui@gmail.com  

Krašto seniūno pavaduotoja

Asta Fjellbirkeland
Tel. Nr. 8 614 19424          
El. p. mikaasta@gmail.com