Rašyk:
LS URS | 11:31 2015-04-15

Planuojate keliones ar išvykas į renginius užsienyje?
Primename, kad:

- Vienetui išvykstant į užsienį, tiesioginis vadovas ar krašto seniūnas privalo informuoti Užsienio ryšių skyrių (international@skautai.lt) apie išvykimą, atsiunčiant dalyvių sąrašą (Vardas, pavardė, adresas, tel. nr, e-mail, draudimo poliso nr., vienetas)
- Į užsienį Lietuvos skautiją atstovauti vykstantys asmenys turi būti apdrausti (Europos sveikatos draudimo kortelė arba kitas kelionės, sveikatos draudimas), būti susimokėję Lietuvos skautijos nario mokestį už einamuosius metus.
- Nepilnamečiai asmenys turi būti lydimi vadovo (15 vaikų - 1 vadovas).
- Lydintysis vadovas privalo turėti pirmosios medicinos pagalbos, higienos reikalavimų renginiuose, turizmo renginių organizavimo pažymėjimus.
- Atitinkamai pagal valstybę, į kurią vykstama, gali prireikti papildomų pažymėjimų, Notaro patvirtinimo nepilnamečiams asmenims, vizos.

Iškilus neaiškumams, į visus klausimus atsakys tarptautinių reikalų savanoriai: international@skautai.lt
Taip pat laukiame informacijos apie iš užsienio atvykstančius skautus.

LS URS | 19:31 2015-03-30

Tarptautinės galimybės: http://www.skautai.lt/group/wall/groupId/376
Tarptautinių LS naujienų grupė Facebook: https://www.facebook.com/groups/LSURS/

Sekite naujienas!