Kas Naujo?

Skautų naujienos

Nuotrauka: Dovydas Beržinis

2019-06-01

2023 jubiliejinei stovyklai reikia Tavęs!

Broli, sese, 2023 -ųjų metų Lietuvos skautijos organizuojamai jubiliejinei stovyklai reikia Tavęs!

Broli, sese, 2023 -ųjų metų Lietuvos skautijos organizuojamai jubiliejinei stovyklai reikia Tavęs!

Lietuvos skautijai šiuo metu priklauso 3000 narių visoje Lietuvoje, kurie pasiekia net mažų miestelių ir kaimų gyventojus. Organizacijos vienetai organizuojasi kasmetines stovyklas savo regionuose ir kas penkerius metus susirenka bendroje Tautinėje arba Jubiliejinėje stovykloje. Lietuvos skautija ieško skautų lyderio arba lyderės, kuris (-i) norėtų būti 2023-ųjų metų jubiliejinės stovyklos viršininku (-e)!

Jei skautavimas yra Tavo gyvenimo būdas, stovyklų organizavimas Tau seniai ne naujiena, turi įvairialypės organizacinės – idėjinės patirties darbinėje veikloje – Lietuvos skautijos Jubiliejinei stovyklai reikia Tavęs!   

Jubiliejinės stovyklos viršininko (-ės) atrankos kriterijai:

  • Organizacinė (vadybinė) patirtis;
  • Diplomatiškumas ir gebėjimas bendrauti su bet kokio amžiaus organizacijos nariais;
  • Bendradarbiavimas su išeivija;
  • Stovyklos vizija, kuri būtų aktuali Lietuvos skautijos poreikiams;
  • Ne trumpesnė kaip 10 metų skautavimo patirtis;
  • Buvimas LS nariu.  

JS viršininko pozicija būtų apmokama 12 mėn. iki stovyklos pirmos dienos ir du mėnesiai po stovyklos pirmos dienos.

Lietuvos skautijos taryba kviečia Tave dalyvauti pirmajame konkurso etape užpildant anketą iki 2019 gruodžio 15 dienos atsiunčiant ją el. paštu info@skautai.lt. Anketą rasi čia: http://bit.ly/jsanketa.

Taryba taip pat kviečia nominuoti Tavo manymu geriausią kandidatą į jubiliejinės stovyklos 2023 m. viršininkus! Nominuoti savo kandidatą iki gruodžio 15 dienos gali čia ➡️ http://bit.ly/jsrekomendacija .

Taip, tai visos organizacijos skautų lūkestis ir iššūkis Tau, bet 2023 metais galėsi pasakyti: „Aš tai padariau“!