Dokumentai

Dalyvių sąrašas stovyklai | 14:06 2012-02-07 |

Skautiškas CV | 14:08 2012-02-07 |

Kaip gauti LS nario pažymėjimą? | 15:36 2013-04-25 |

Saugos instruktavimų registracijos lapas, skirtas registruoti vaikus, kurie buvo supažindinti su sauga ir sveikata konkrečiame renginyje.

Stovyklos nuostatų pavyzdys | 17:46 2014-06-02 |

Pavyzdys (šablonas), kuriuo remiantis galima parengti organizuojamos stovyklos nuostatus (taip pat galima pritaikyti kitiems skautiškiems renginiams). Apie šablono pritaikymą savo renginiui žr. čia: http://www.skautai.lt/index/article/id/1956

Šiuo pavyzdžiu (šablonu) galima naudotis, rengiant stovyklos (ar kito renginio) sveikatos ir saugos instrukciją - dokumentą, kuriame numatomi galimi rizikos veiksniai renginyje bei priemonės jiems išvengti. Apie pavyzdžio pritaikymą savo renginiui žr. čia: http://www.skautai.lt/index/article/id/1956

Stovyklos taisyklės (pavyzdys) | 22:21 2014-06-02 |

Pavyzdys, kuriuo galima naudotis, rengiant savo vieneto stovyklos taisykles.

Tėvų leidimo vykti į stovyklą (ar kitą ilgesnį nei vienos dienos renginį) šablonas. Prie leidimo rekomenduojama pridėti aprašytas visas svarbiausias stovyklavimo sąlygas, su kuriomis būtina susipažinti tėvams. Apie šablono pritaikymą savo renginiui žr. čia: http://www.skautai.lt/index/article/id/1956

LS Strategija 2015-2018 m. | 15:07 2015-03-02 |

Tėvų leidimo vykti į renginį už Lietuvos Respublikos ribų (Šengeno erdvėje) šablonas, lietuvių ir anglų kalbomis.

Tėvų leidimo vykti į renginį už Lietuvos Respublikos ribų (ne Šengeno erdvėje) šablonas, lietuvių ir anglų kalbomis.