Kaip, kur ir kada gimė skautų judėjimas?

Istorija

1899 m.

Mafekingo mūšis

Didžiosios Britanijos armijos karininkas, Robert Baden-Powell paskirtas ginti strategiškai svarbų Pietų Afrikos miestelį Mafekingą. Net 217 dienų trukusią apgultį britų kariams pavyko išgyventi tik neapsakomo R. Baden-Powell sumanumo ir kūrybiškumo dėka. Prie pergalės taip pat stipriai prisidėjo ir Mafekingo paaugliai, kurie veržėsi padėti kariams ir tapo puikiais žvalgais, bei ryšininkais. Stebint jaunuolių įsitraukimą ir susidomėjimą, bet kartu suvokiant, kad karo zonoje jiems nesaugu, R. Baden-Powell gimė skautybės idėja.

Išskleisti Suskleisti

1907 m. rugpjūčio 1-8 d.

Pirmoji stovykla

Brownsea saloje įvyko pirmoji skautų stovykla, kurioje 20 berniukų stovyklavo mokydamiesi pionerijos, išgyvenimo gamtoje, atsakingumo bei skautiškų įgūdžių. Ši data laikoma oficialia skautybės pradžia.

Išskleisti Suskleisti

1908 m.

„Skautybė berniukams“

Lietuvoje buvo išleista „Skautybė berniukams“. B.P. pradėjo savo kelionę po pasaulį skleisdamas skautybės idėją. Iki šeštojo dešimtmečio, knyga buvo išversta į 87 kalbas.

Išskleisti Suskleisti

1918 m. spalio 1 d.

Skautai Lietuvoje

Vilniuje, Vytauto gimnazijoje, buvo įsteigtas pirmasis skautų vienetas. Jo vadu tapo Petras Jurgelevičius. Ši data – lietuviškos skautijos gimtadienis.

Išskleisti Suskleisti

1930 m. spalio 1 d.

Valstybinis judėjimas

Paskelbtas įstatymas, kuriuo remiantis Lietuvos skautai perėjo LR Švietimo ministerijos globon. Organizacijos šefu tapo LR prezidentas A. Smetona.

Išskleisti Suskleisti

1933 m. rugpjūčio 15 d.

Robert Baden-Powell Lietuvoje

Palangoje, prie Baltijos jūros, stovyklaujančius skautus aplankė skautų įkūrėjas R. Baden-Powellis su žmona ir 650 anglų skautų palyda. Palangoje B.P. garbei pavadinta gatvė. Parko teritorija, kurioje vyko stovykla, pavadinta Skautų slėniu, pastatytas paminklinis akmuo ir kitas akmuo, ant kurio yra LR prezidento A. Smetonos ir skautų vado B. Powelio įrašai. Skautų įkūrėjas apdovanotas Gedimino Vilko ordinu.

Išskleisti Suskleisti

1940 m. liepos 18 d.

Skautai panaikinti

Lietuvos skautai buvo panaikinti. Daug vadovų suimta ir uždaryta kalėjimuose, ištremta. Iki panaikinimo broliją sudarė 34 tuntai (7900 skautų), seseriją – 35 tuntai (8000 skaučių).

Išskleisti Suskleisti

1949 m.

Skautai išeivijoje

Lietuvių skautų (-čių) vienetai ėmė sparčiai kurtis JAV, Kanadoje, Australijoje, Anglijoje, P. Amerikoje.

Išskleisti Suskleisti

1989 m.

Atsikuria judėjimas

Atkuriamasis suvažiavimas Vilniuje. Išeivijos lietuvių skautų patirtis ir pagalba tapo tvirtu pagrindu atsikūrusiam skautų judėjimui Lietuvoje.

Išskleisti Suskleisti
Nuotrauka: A. Stubros

1995 m. rugsėjo 15 d.

Įkuriama Lietuvos skautija

Kaune vykusio „Vienybės“ suvažiavimo metu įsteigta skautiška organizacija - Lietuvos skautija. Organizaciją vienija per 3000 skautų ir 250 vadovų.

Išskleisti Suskleisti

1997 m. gegužės 25 d.

WOSM

Lietuvos skautija tapo Pasaulinės skautų judėjimo organizacijos (WOSM) visateise nare.

Išskleisti Suskleisti