Kaip auga skautas? Kas tas skautiškas metodas?

Metodika

Lietuvos skautijoje kiekvieno užsiėmimo metu yra taikomas skautiškasis metodas - skautams unikalus metodinių elementų rinkinys. Jis padeda veiklos metu kurti kuo įvairesnių mokymosi galimybių - planuotų ir netikėtų akimirkų, kurios galėtų praplėsti požiūrį ar gilintų įgūdžius. Tokiu būdu yra siekiama organizacijos edukacinio tikslo - visapusiško jaunimo ugdymo.

Įžodis ir priesakai

Tai vertybinis pamatas, kuriuo remiasi kiekvienas skautas prieš tai tam savo noru įsipareigodamas.

Mokymasis veikiant

Veiklų metu kuriamos galimybės patiems viską išbandyti ir pajausti, tokiu būdu formuoti gilius, asmenį auginančius patyrimus.

Asmeninis tobulėjimas

Nuolatinis žvilgsnis į individą, siekiama sustiprinti kiekvieno silpnybes ir išnaudoti stiprybes, išeiti iš komforto į mokymosi zoną.

Skilčių sistema

Veikimas pastoviose grupelėse iš 4-7 asmenų, bendraminčiai kelia motyvaciją ir sukuria erdvę bendradarbiauti - mokytis kartu ir vieniems iš kitų.

Suaugusiųjų parama

Suaugusieji palaiko jaunus žmones asmeninio tobulėjimo kelyje, padeda išgyventi įvairias patirtis, rodo pavyzdį, kelia klausimus.

Simbolinė struktūra

Įvairiais simboliais lavinama vaizduotė, kūrybiškumas ir išradingumas, raginama tobulėti, nurodomos esminės vertybės.

Gamta

Natūralus pasaulis siūlo galimybes visapusiškai ugdyti žmones. R. Baden Powellio žodžiais: „Tiems, kurie mato ir girdi, miškas yra laboratorija, klubas ir šventykla viename“.

Veikla bendruomenėse

Puoselėjame santykį su savo vietine bendruomene, dalyvaujame valstybinėse šventėse, minėjimuose, domimės pasaulio įvairove - valstybėmis, kultūra, žmonėmis, pasiekimais.