Kokių gyvenimui svarbių savybių įgausi skautaudamas?

Žymūs skautai

LR Prezidentas, Skautas vytis

Prezidentas Valdas Adamkus

„Tačiau, kiek teko pačiam dalyvauti skautų stovyklose, skautų renginiuose, esu laimingas, matydamas, jog ši organizacija juda ir linkiu jiems ateityje įgauti pagreitį. Esu įsitikinęs, kad skautų judėjimas auklėja žmogų, stiprina jį Lietuvos požiūriu, ugdo patriotinę dvasią ir verčia pasijausti tikru lietuvių tautos nariu“

Įžodį davė 1946 m. vasario 15 d. išeivių stovykloje Bavarijoje

Nuotrauka: Giedrius Globys

LR ambasadorius Graikijoje, Skautas vytis

Rolandas Kačinskas

„Savanorystės metu iš tiesų gali išmokti labai daug dalykų, kurių jau pradėjęs dirbti neišmoksi. Kalbu apie labai plataus spektro įgūdžių ugdymą, skirtingas bendravimo patirtis ir, kas bene svarbiausia, – kūrybiškumą“

1989 m. stipriai prisidėjo prie skautybės atkūrimo Lietuvoje, tapo pirmuoju Kernavės tunto tuntininku.

Nuotrauka: Vytis Šulinskas

Aktorius, Pat. skautas, savanoris

Eimutis Kvosčiauskas

„Skautybė, be abejonės, ugdė mano ištvermę, kūrybiškumą, žmogiškumą. Iki šiol branginu skautiškas pamokas ir savus supratimus, kad su kitu turi elgtis taip, kaip tu norėtum, kad su tavim elgtųsi. Ir PAGARBA! Pagarba kiekvienam kiekvienam žmogui (kas jis bebūtų), pagarba gamtai ir Dievui. Šie bendražmogiški suvokimai yra labai svarbūs, todėl įsitikinęs, kad kiekvienas vaikas bent pora metų, bent metus ar... vieną stovyklą turi patirti, ką reiškia išgyvenimas gamtoje.“

Stipriai prisidėjo prie Lietuvos skautų judėjimo šimtmečio renginių organizavimo bei vedimo.

Žurnalistė, TV laidų vedėja, Vyresnioji skautė

Aistė Stonytė-Budzinauskienė

„Žiūrėjau į mažiausius, kurie bandė su visais dainuoti jiems pirmą kartą girdimas dainas, ir truputį graudinausi. Kaip graudinuosi, kai keliama šalies vėliava, giedamas himnas, kai vaikas, duodantis skauto įžodį, parklupęs bučiuoja Lietuvos vėliavą, kai girdžiu, kaip jis pasakoja atvažiavusiems tėvams, kad jis jau skautas ir dėl savo artimo turės nuolat budėti. Esu liudininkė, kad yra Lietuvoje vietų, kuriose puoselėjamos kitokios — ne vienadienės — vertybės.“

Skautauti pradėjo vaikystėje, vėliau savanoriavo kaip jaunesniųjų skaučių vadovė.

Nuotrauka: Vainius Mirskis

Aktorius, Skautas vytis

Paulius Tamolė

„Visų pirma, šioje organizacijoje sutikau jauną, žavią, strikinėjančią mergaitę, kuri vėliau tapo mano žmona. Dabar mes turime du vaikus, iš kurių vyresnėlė taip pat skautauja. Antra tai organizacija, kuri mane užaugino - įskiepijo man vertybes, davė draugus. Buvo metas, kada daug gavau, dabar suprantu, kad atėjo metas man duoti kitiems. Visada dalis mano širdies priklausys skautams ir šiai organizacijai.“

Jau ne vienerius metus yra LS organizuojamo dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau” vedantysis.

Nuotrauka: Šarūnė Katinaitė

Žurnalistas, Suaugęs skautybėje

Giedrius Masalskis

„Ši organizacija žavi bendrumu, gerų savybių skiepijimu, gebėjimu nuo mažens ugdyti lyderius, savarankiškus, kritiškai mąstančius žmones. Savarankiškumas labai svarbu, taip pat gebėjimas pajausti, kada reikalinga pagalba kitam. Smagu, kai akyse per kelis metus pamatai užaugusį atsakingą žmogų, kuris kartu moka ir prasmingai pasilinksminti.“

Prie judėjimo prisijungė 2011 metais, vedinas skautaujančio sūnaus.