Jaunimo programa

Kaip suformuoti skiltį/gentį?

Prieš pradedant planuoti ketvirčius ar gilinti laukinius įgūdžius, labai svarbu suformuoti stiprų vienetą, kuris galėtų darbuotis kaip komanda bei suprasti skautuose naudojamus simbolius..

Tam reikalingi trys žingsniai (jų intensyvumas priklauso nuo vienete esančių skautų):

Susipažinkite su simbolika

expand_more

  • Įsiminkite krašto / tunto / draugovės / skilčių pavadinimus. 

  • Išmokite pagrindinius rikiuotės elementus 

  • Išgirskite BP ir skautų istoriją.  

  • Pamatykite skautišką uniformą 

  • Aptarkite skautišką saliutą, savo amžiaus grupės priesakus ir įžodį. 

Pasiruoškite darbui kartu

expand_more

  • Pažaiskite susipažinimo žaidimų.  

  • Susikurkite vieneto taisykles. 

  • Aptarkite, kad nuo šiol kasdien kiekvienas padarys po gerąjį darbelį. 

  • Susikurkite vieneto tradicijas.