Kas Naujo?

Skautų naujienos

2005-12-01

WOSM atstovo vizitas Lietuvoje

Lapkričio 24-27d. Lietuvoje viešėjęs WOSM Europos regiono komiteto narys Paolo Fiora puikiai įvertino Lietuvos skautijos veiklos rezultatus ir pažadėjo dar didesnę paramą iš Pasaulinės skautų judėjimo organizacijos skautų judėjimui Lietuvoje stiprinti.

Vos 4 dienas Lietuvoje viešėjęs Paolo Fiora apsilankė pagrindinėse valstybės institucijose, taip pat susitiko su Vilniaus miesto meru Artūru Zuoku. Susitikimų metu buvo pristatomas pasaulinis skautų judėjimas, Lietuvos skautijos nuveikti ir būsimi darbai.

Ketvirtadienio susitikimuose su Valstybinės jaunimo reikalų tarybos (VJRT) sekretoriumi bei Baltijos-Amerikos partnerystės programos (BAPP) direktore Paolo asmeniškai padėkojo už šių institucijų paramą Lietuvos skautijai, taip pat aptarė tolimesnio bendradarbiavimo galimybes – paramą Baltijos šalių skautų stovyklai, kuri vyks jau kitais metais Latvijoje.Kitą dieną, penktadienį, Paolo Fiora apsilankė Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijose.

Švietimo ministerijoje susitikime su ministerijos Socialinės politikos departamento direktoriumi R. Zuoza buvo aptarti užsienio šalių institucijų bendradarbiavimo su skautais pavyzdžiai, Lietuvos skautijos vyr. skautininkės pavaduotoja R.Zuozai pateikė pastabų dėl šiuo metu ruošiamos Vaikų neformalaus ugdymo koncepcijos. Savo ruožtu Švietimo ministerijos atstovas užtikrino Lietuvos skautijos dalyvavimą darbo grupėje, kuri turės paruošti galutinį šio dokumento projektą.Kultūros ministerijoje Lietuvos skautija pasiūlė į programos „Vilnius-2009 metų Europos kultūros sostinė“ renginių planą įtraukti ir skautišką renginį „Skautiškos Jurginės Vilniaus miestui“. Ministerijos sekretoriui J. Širvinskui taip pat buvo įteikta Lietuvos skautijos padėka Kultūros ministerijai už paramą kasmetiniam skautiškos dainos konkursui.Penktadienio vizito pas Prezidento patarėją A.Kučiką metu Paolo pabrėžė skautų vaidmenį kuriant pilietinę visuomenę Lietuvoje. Lietuvos Prezidentas pakviestas tapti skautų Šimtmečio renginių Lietuvoje globėju. Taip pat jam asmeniškai buvo įteiktas kvietimas atvykti į Jubiliejaus proga Londone vyksiančią Pasaulinę skautų stovyklą (Jamboree), kurioje dalyvaus apie 50 000 skautų iš viso pasaulio.Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas ypatingai gyrė skautus ir kvietė juos dar aktyviau dalyvauti kuriant rytojaus visuomenę. A.Zuokui pristatyti artimiausi Lietuvos skautijos renginiai, vyksiantys Vilniaus mieste, kalbėta apie skautų šimtmečio parko įkūrimą, LS renginių įtraukimą į programą „Vilnius – 2009 metų Europos kultūros sostinė“. A. Zuokas pažadėjo pagal miesto galimybes remti Lietuvos skautijos plėtrą Vilniaus mieste.

Šeštadienį WOSM atstovas dalyvavo Tarybos bei Pirmijos posėdžiuose, kur pristatė naujienas iš pasaulinės skautų organizacijos. Šeštadienio popietę jaukioje kaimo turizmo sodyboje Paolo organizavo darbo grupę, kurioje buvo kalbėta apie skautų įvaizdį visuomenėje.

Šeštadienio vakare Paolo kartu su Lietuvos skautijos Tarybos ir Pirmijos nariais ragavo tradicinių Lietuviškų patiekalų, taip pat išbandė karštą pirtį bei šaltą atgaivą po jos – ledinio vandens kubilą. Kiek vėliau Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkas Arūnas Kemežys Paolo Fiorai įteikė simbolines dovanas – gintarinį laivelį „sugrįžti atgal į Lietuvą" bei nuostabią knygą apie mūsų šalį.Verta paminėti, kad tai lig šiol pirmasis WOSM Europos komiteto nario, atsakingo už Lietuvą, vizitas mūsų šalyje. Paolo Fiora išskrido iš Lietuvos pažadėjęs, kad dar grįš čia, galbūt ne kaip oficialus asmuo, o tiesiog kaip skautas.

Lietuvos skautijos Viešųjų ryšių skyrius