Kas Naujo?

Skautų naujienos

2005-12-14

Betliejaus Taikos Ugnis jau parvežta į Lietuva!

Mieli Broliai ir Sesės, Džiugu girdėti, kad visi LS Kraštų skautai aktyviai ir entuziastingai ruošiasi Betliejaus taikos ugnies akcijai. Ugnis jau DALINAMA! (REDAGUOTA!!!)

Mieli Broliai ir Sesės,

Džiugu girdėti, kad visi LS Kraštų skautai aktyviai ir entuziastingai ruošiasi Betliejaus taikos ugnies akcijai. Nors šiais metais ugnelė labai sunkiai skinesi kelia iki Lietuvos, tačiau džiugu žinoti, kad 12.16d. LS kraštų atstovai, atvykę į šv. mišias Kaune, Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnytėlėje pasidalino ugninį ir tą pačią dieną ugnis buvo perduota Latviams šalia kryžių kalno esančiame Pranciškonų vienuolyne.
Tikimės, kad šiais metais ji pasieks ir mūsų brolius ir seses Estijoje.

Norėčiau su jumis pasidalinti informacija apie šviesos plitimą ir renginius kraštuose. Tačiau tai tik maža dalelė miestų ir miestelių, renginių ir susibūrimų kur skautai galės žmonėms priminti, kad tikroji asmens ir pasaulio taika ir ramybė daugiau kaip pieš 2000 metų gimė Betliejuje. Tikiuos, kad bendrai visų akcijoje dalyvaujančių skautiškų organizacijų atstovų paruoštas akcijos pristatymo tekstas padės jums bendraujant su žiniasklaida. Taip pat noriu su jumis pasidalinti galimu ne didelio renginuko scenarijumi, kuriuo galite pasinaudoti Betliejaus šviesą nunešę į savivaldybes, mokyklas, ligonines ir t.t.

Visiems linkiu ramių ir taikingų šv. Kalėdų.
Te Betliejaus Taikos liepsna dega jūsų širdyse ištisus metus.

Su pagarba ir meile
LS dvasios vadovas sk. kun. Vilius Viktoravičius

"Taika mumyse ir per mus

Lietuvoje veikiančios skautų organizacijos rengia akciją "Betliejaus taikos ugnis". Šiais metais akcijos šūkis „Taika mumyse ir per mus“.
Betliejaus ugnis - labai paprastas, bet tikras ženklas. Tai ugnis iš Kalėdų "kaltininko" gimimo vietos. Ji primena Tą, kuris gimė tvartelyje.
Ši Betliejaus taikos ugnies akcija prasidėjo 1980 metais Austrijoje, kai skautai iš Betliejaus ugnį paskleidė po visą šalį, o kitais metais - po visą Europą. Taip pat ir šiemet skautai iš Austrijos uždegs Betliejuje, Jėzaus Kristaus gimimo grotoje, žvakę, kurią nugabens visų pirma į Vieną iš kurios skautai ir skautės šviesą neš į savo miestus. Taikos šviesos kelias bus tęsiamas geros valios žmonių pagalba į šeimas, bažnyčių bendruomenes, draugijas, mokyklas ir darželius, į visuomenines institucijas, ligonines, senelių prieglaudas, vaikų globos namus pas tuos žmones, kurie liūdi, ir tiems, kurie nusivylę. Šventąją naktį Betliejaus taikos ugnis degs bažnyčiose ir žmonių butuose. Taip gims taika. Kai mes savo artimą, kad ir koks jis būtų, - nelaikome priešu, bet tuo, kuris ieško gyvenime to paties kelio, taip mes galime eiti kartu.
Šią akciją Lietuvoje pradėjo Lietuvos Lenkų Harcerų sąjunga 1999 metais.
2002 metais akciją pradėjo vykdyti dauguma Lietuvoje veikiančių skautų organizacių. Tai - labai svarbus žingsnis įgyvendinant tikrą skautišką brolystę.
Šiais metais gruodžio 16 dieną Betliejaus taikos ugnis pradės plisti visoje Lietuvoje."

Betliejaus Taikos ugnies akcija LS Kraštuose

Vilniaus kraštas-
17 d. (šeštadienį) 11 val. - Šv. Mišios Arkikatedra bazilikoje 18d. Vilniaus gailestingumo šventovėje ugnį dalino Kernavės tunto prityrusios skautės.
23 d. (penktadienį) nuo 16 val. iki 20 val. - Vilniaus Arkikatedros aikštėje praeiviams ugnelę dalins skautiškos organizacijos veikiančios Vilniuje

Alytaus kraštas-
17d. 18val. - Angelų Sargų bažnyčioje
18d. 9val. - Angelų Sargų bažnyčioje
18d. 10:30val. - Angelų Sargų bažnyčioje
18d. 12val. - Angelų Sargų bažnyčioje
18d. 9val. - Kazimiero bažnyčioje
18d. 11val. - Kazimiero bažnyčioje

Kauno kraštas-
16 d. (penktadienį) 17 val. - oficialus Betliejaus ugnies perdavimas Palaimintojo J. Matulaičio bažnyčioje
19 val. - Betliejaus ugnelė keliaus į Kauno arkivyskupijos kuriją, kurią priims arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
17 d., 18 val.- Pal. Jurgio Matulaičio parapija (visiems parapijiečiams)
18 d.12 val.- Šv. Mykolo Arkangelo Kauno įgulos kataliku bažnyčia (Soboras)
17 d. 18 val.- Kauno Šv. Petro ir Povilo arkikatedroje – bazilikoje
17 d. 17 val.- Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje (Jėzuitų)
17 d. 18 val.- Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (paminklinė)
17 d. 18 val.- Šv. Mikalojaus (Benediktinų) bažnyčioje

Klaipėdos kraštas-
18 d. 10 val. - Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje
18 d. 10.30 val. – Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčioje
18 d. 18 val. – Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje
18 d. 18 val. – Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje
18 d. 17 val. – Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje
18 d. 11.30 val. - Salantų Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje

Marijampolės kraštas-
16 d. 15.30 val.- Marijampolės Šv. arkang. Mykolo mažoji bazilikoje
18 d. 8 val. – Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje

Panevėžio kraštas-
18 d. 10.30 val.- Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
18 d. 12 val. – Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje
18 d. – Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje

Šiaulių kraštas-
16d. 20.30 val. - Betliejaus ugnies perdavimas Latvijos skautams Pranciškonų vienuolyno koplyčioje (Kryžių kalnas)
17 d. 18 val. - Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje
18 d. 11 val. - Pranciškonų vienuolyno koplyčioje (Kryžių kalnas)
18 d. 10 val. - Joniškio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje

Tauragės kraštas-
17 d. 18 val. - Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje
18 d. 10 val. - Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje

Telšių kraštas-
17 d. 18 val. - Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioj
18 d. 10.30 val. - Telšių Švč. M. Marijos Dangun ėmimo bažnyčioje (Mažojoje bažnytėlėje)
18 d. 11.30 val. - Viešvėnų Švč. Trejybės bažnyčioje

Utenos kraštas-
18 d. - Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje