Kas Naujo?

Skautų naujienos

2006-01-31

Konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau 2006"

2006 m. sausio 28 d. įvyko septintasis skautiškų dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau 2006”

Kaip ir kiekvienais metais, artėjant sausio mėnesiui, Lietuvos skautijos skautai aktyviai lavino balsus, rengdamiesi susitikti tradiciniame, jau septintajame skautiškos dainos konkurse „Gražių dainelių daug girdėjau”, skirtame v.sk. Felikso Šakalio atminimui. Tačiau septintasis kartas pakišo koją... Tiksliau – bandė pakišti. Artėjant konkursui į Lietuvą atslinko speigai, temperatūrą „numušę” iki 26-32 laipsnių šalčio. Likus kelioms dienoms iki konkurso, kilo sąmyšis – ką daryti, nes autobusų vairuotojai atsisako važiuoti, tėvai atsisako leisti vaikus į konkursą?! Tegalėjo atvykti vos trečdalis kolektyvų. Atrodė, septintasis konkursas neįvyks...

Tačiau „Skautas linksmas, susivaldo ir nenustoja vilties"!

Per keletą dienų, pasitelkus organizatorių, Pirmijos ir kraštų vadovų jėgas, konkursas buvo nukeltas ir suorganizuotas lygiai po savaitės – sausio 28 dieną. Jame, kaip ir buvo planuota, dalyvavo visi 38 kolektyvai, iš viso – daugiau nei 300 skautų. Jau kelintus metus iš eilės dainuojančius skautus priėmė Šv. Mato vidurinė mokykla, kurios salėje nuo 10 val. ryto iki pat vakaro skambėjo dainos, buvo skaitomi sveikinimai, dalinami prizai. Džiugu, kad skautai konkursantai nepasidavė šalčiui, sugebėjo susiorganizuoti, ir konkursas įvyko.


Dėkojame visiems organizatoriams, Šv. Mato vidurinės mokyklos administracijai, rėmėjams ir visiems, savo gerais darbais prisidėjusiems prie konkurso sėkmės. Dėkojame už supratingumą keičiant renginio datą, už palaikymą, už Jūsų skirtą laiką ir jėgas, už paramą ir prizus.

Konkurso LAUREATAI

Jaunesniųjų skautų grupė
Solistų nebuvo
Duetų-trio kategorija:
I vieta - Goda ir Milda Girsaitės (Kauno „Pilies" tuntas, „Skirgailos" draugovė)
Ansamblių kategorija
I vieta - Prienų „Šilo“ draugovės ansamblis
II vieta- Vilniaus „Keruočio“ tunto „Šermukšnėlių“ dr. jaun.skautų ansamblis
III vieta - Panevėžio kr. Žibartonių „Vakarės“ dr. skautų ansamblis

Skautų ir patyrusių skautų grupė
Solistų kategorija
dvi I vietos - Toma Jurjonaitė (Klaipėdos kr. Švėkšnos dr.), Mantas Bartusevičius (Kauno kr. Vilkijos dr.)
II vieta – Rūta Vyžintaitė (Telšių tunto „Šatrijos" dr.)
III vieta - Alina Dmitrijeva (Šiaulių tunto Mykolo Radvilos Juodojo dr.)
Duetų-trio kategorija
I vieta - Jurgita ir Jūratė Kričenaitės (Alytaus kr.)
Dvi II vietos - Jurbarko dr. skaučių trio ir Prienų „Šilo“ dr. trio
Ansamblių kategorija
I vieta - Klaipėdos kr. Švėkšnos skautų ansamblis
Trys II vietos - 1) Vilkaviškio dr. skaučių ansamblis 2) Kybartų skautų ansamblis 3) Vilniaus „Kernavės“ tunto „Jundų“ dr. ansamblis
Dvi III vietos - 1) Vilniaus „Skaisčio“ tunto „Gervių“ansamblis 2) Čekiškės „Žvėrūnos“ dr. skaučių ansamblis

Vadovai
Solistų kategorija
II vieta - psktn. Antanas Jogminas (Šiaulių kr.)
Duetų-trio kategorija
I vieta - Kybartų skautų vadovai
II vieta - Alytaus kr. vadovai
III vieta - Vilniaus „Sednos“ dr. gintarių duetas
Ansamblių kategorija
I vieta - Kernavės tunto „Kerniaus“ vyčių būrelio kandidatų į vyčius ansamblis
II vieta - Kauno S. Nėries dr. vyr. sesių „Raganų“ būrelio ansamblis

Specialūs prizai:
Žiūrovų prizas - Mantui Bartusevičiui (Kauno kr. Vilkijos dr.)
Už prisistatymą - jaun. skautų ansamblis (Vilniaus „Keruočio“ tunto „Šermukšnėlių“ dr.)
Už dainą, kur daug „saulės" - „Jundų“ dr. ansamblis (Vilniauskr. „Kernavės“ tuntas)

Vyr. skautininkės prizu apdovanotas „Aušros“ dr. ansamblis (Šiaulių kr. Šiaulių tuntas)

„ZONTA International" apdovanojo Tomą Jurjonaitę iš Klaipėdos kr. Švėkšnos dr. ir Almą Liutkienę - Prienų „Šilo“ draugovės ansamblio vadovę.

Kauno kr. simpatijų prizas skirtas Rūtai Vyžintaitei (Telšių tunto „Šatrijos" dr.)

Marija ir Justina Staponkutės iš Telšių kr. apdovanotos kelialapiais į Rygos atrakcionų parką.

Šiaulių kr. Joniškio A. Varno dr. Voverių skilties ansamblis: daug voverių gavo 1000 riešutų.


Sveikiname visus nugalėtojus ir tikimės susitikti kitais metais.
Renginio remėjai:
AB „Pakaita"
UAB „Jurguva"
AB „Lifosa"
Šv. Mato vidurinė mokykla
UAB „Baltijos arsenalas"
UAB „ECG GROUP"
UAB „Švenčionelių vaisvandeniai"
UAB „Pieno žvaigždės" Kauno filialas
AB „Vilkma"
UAB „Eridanas"
UAB „Lutuė"
UAB „Kalendorius"
UAB „Alma littera"
VSI „Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba"
UAB „Šiaurės Lietuva"
VSI „Geros keliones"
„Bomba"
„Oho"
„Ledo arena"
„"Skalvija"
„Cinamon"
„Omnetus"
„Entri"
UAB „Morkūnas ir Ko”
„Sekolda"
Rimutes Povilaitienes firma
„Straikas
"Neopolis" (Šiauliai)
„Humanitas"
„ZONTA International" (Vilniaus skyrius)


Renginio organizatorių informacija