Kas Naujo?

Skautų naujienos

2006-02-11

Eilinis vadovų suvažiavimas 2006 02 24-26d. Kaune

Maloniai kviečiame visus vadovus dalyvauti eiliniame Lietuvos skautijos suvažiavime, kuris vyks šių metų vasario mėn. 24-26 dienomis Kaune, Jėzuitų gimnazijoje.

Suvažiavimo metu bus pristatytos 2005 metų Tarybos, Pirmijos bei Kontrolės komisijos ataskaitos, analizuojami bei tvirtinami Lietuvos skautijos įstatai ir jų pakitimai, susiję su Asociacijų įstatymu, pristatomi LS nacionaliniai renginiai. Su įstatų pakitimais susiję Tarybos, Kontrolės komisijos bei Vyriausio skautininko rinkimai.
Penktadienio vakare Jūsų laukia šventininis priėmimas Kauno rotušėje ir skautiškų filmų peržiūra, o šeštadienio vakare - liaudiška vakaronė.
Kviečiame visus vadovus, turinčius filmų apie skautus, apie skautų vienetų veiklą, atsivežti juos penktadienio vakarui.
Daugiau informacijos apie suvažiavimą galite rasti scout.lt