Kas Naujo?

Skautų naujienos

2006-02-16

Vasario 16-osios sveikinimas

Broliai ir sesės, „Vasario 16-oji tikrina mūsų pilietinę brandą, mūsų ištikimybę tąsyk gintoms vertybėms ir idealams. Kiek tiesos tokią dieną galime drįsti sau pasakyti, kad ji nenustelbtų šventės iškilmingumo?“(sk.v. Valdas Adamkus)

Sveikiname su ypatinga švente, mums brangia Nepriklausomybės diena. Turėkime išminties ir valios jai įprasminti.

Linkime, nepaisant išbandymų, bendromis pastangomis kasdien siekti stabilumo, prasmingų darbų, idėjų įgyvendinimo.
Turėkime dvasios stiprybės, lietuviško patriotizmo, skautiško entuziazmo, gyvenimo tikrovei jautraus laisvės išgyvenimo, kuris padėtų mums tapti svajonių Lietuvos Piliečiais.

LS VRS