Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-02-02

Visa tiesa apie projektą "Dievui. Tėvynei. Artimui"

Manau kiekvienas skautas nusipelnė tiesios.

Praėjusiais metais po viena kita naujiena vis sušmėžuodavo keisti logotipai, matyt jau ne kartą esate juos pastebėję.

Po logotipais sekdavo ir prierašas: Skautiška akademija įgyvendinama pagal projektą "Dievui. Tėvynei. Artimui", finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-015

Ką reiškia šie ženklai? Ir kodėl pastaraisiais metais juos taip dažnai matydavome? Manau kiekvienas skautas nusipelnė tiesios.

Jau daugiau nei metus Lietuvos skautija bendradarbiauja su dar dviem skautiškomis organizacijomis - Lietuvos skaučių seserija - skautuva ir Studentų skautų organizacija. Jos visos 2011 m. lapkričio mėnesį susitiko visai ne eilinei misijai - projektui "Dievui. Tėvynei. Artimui" (liaudyje kartais vadinamam kodiniu pavadinimu "DTA" arba "skautAUK").

Jau pradžioje susibūrė  projekto komanda, vedina ambicingų tikslų: per dvejus metus į organizacijų veiklas įtraukti 2500 vaikų ir 400 savanorių, įkurti 120 draugovių, organizuoti pilietines akcijas universitetuose ir savivaldybėse, skleisti žinią apie skautus visuomenei...

Darbų nemažai, tad ir komanda susirinko rimta. Visų pirma projekto administravimu sutiko rūpintis sesė Ieva Žilinskienė iš Vilniaus - Klaipėdos krašto, o plėtros vadove tapo sesė Vaiva Juškevičiūtė iš Panevėžio - Vilniaus krašto, komunikaciją pradėjo dėlioti sesė Laima Dagytė iš Vilniaus krašto. Projektas taip pat subūrė profesionalių stebėtojų komandą, kurie dalinosi patarimais, patirtimi, padėjo planuoti ir sekė vykdymą. Bet svarbiausi žmonės visuose dideliuose užmojuose yra 9 mentoriai. Jie metų eigoje keitėsi ir šiandien, jau visai stabiliai, naujais savanoriais Kaune rūpinasi Eglė Paulauskaitė ir Tomas Rimkus, Vilniuje - Dovilė Vinkevičiūtė, Panevėžyje - Kęstutis Kulikauskas, Marijampolėje - Rūta Jurkšaitė, o Utenoje - Ugnius Meškas. Taip pat prie mentorių komandos prisijungė trys sesės iš LSS-skautuvos - Kristina Grikavičiūtė, Virginija Lučunienė ir Ginta Azguridienė.

Žmonės yra. O kaip ten su nuveiktais darbais?

- 2012 m. projekto "Dievui. Tėvynei. Artimui" iniciatyva įgyvendintos trys akcijos Lietuvos universitetuose. Akcijų metu studentai kūrė planus, kaip sunaikinti, o vėliau, kaip išgelbėti mūsų šalį. Kiekviename renginyje kalbėjo vis skirtingi žymūs menininkai, akademikai, mokslininkai.

Apie akcijas daugiau paskaityti galite čia: Vilniaus universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Klaipėdos universitete.

- Taip pat praėjusiais metais įvyko keturios pirmojo lygio skautiškos akademijos. Jose nauji savanoriai ar dar visai švieži vadovai, gilinosi į skautiškus principus, vertybes, mokėsi valdyti konfliktus ir planuoti laiką, o galiausiai dalyvavo rikiuotėse, prisidėjo prie skautiškų laužų vedimo. Daugiau apie akademijas galite paskaityti projekto tinklapyje www.skautauk.lt. O čia verta pasidalinti įdomesniais faktais. Tarkim, jau daugeliui neblogai pažįstamas brolis Tomas Rimkus pirmą kartą su skautais susidūrė pirmojoje akademijoje, vykusioje 2012 m. gegužės mėnesį. Ir nuo tada... Tomas vien vasarą aplankė devynias stovyklas, dvejose iš jų buvo komendantas, o vienoje - viršininkas, birželį davė suaugusiojo skautybėje įžodį, o liepą jau pradėjo kandidatuoti į skautus vyčius... Na ir galiausiai, prisijungęs gegužės mėnesį, metų pabaigoje jau pats tapo mentoriumi ir padeda naujiems savanoriams. Visai nauja LSS-skautuvos savanorė Ginta rudenį taip pat jau tapo mentore.

- Projektas visus pasitiko šūkiu skautAUK. Šis pavadinimas pasirinktas ne tik blogui, bet ir pagrindiniam šūkiui, kurį tikėtina, kad jau girdėjote TV klipuose, rudenį rodytuose įvairių televizijų eteryje.

Taip pat pernai pasirodė 10 straipsnių apie projektą: 5 savaitraštyje "15 min", 5 Plungės rajono laikraštyje "Plungės žinios".

- Projekte dalyvavę suaugusieji.

 

2013-aisiais projekto dalyvių laukia antro lygio akademijos, spaudoje pasirodys dar 6 straipsniai, televizijoje -  TV klipas, o svarbiusia - visi susitiksime Jubiliejinėje stovykloje!

Džiaugiuosi pagaliau pasidalinusi su visais šia paslaptimi. 

Laima,

Projekto komunikacijos koordinatorė