Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-02-02

Ar žinai, kaip užsitarnauti žalią kaklaraištį?

Atrodo ką tik pradėjai aktyviai skautauti, o prabėgo jau pora ar net daugiau metų? Vadovavai draugovei ar padėjai draugininkui? Tu užsitarnavai aukštesnįjį vyresniškumo laipsnį!

Atrodo ką tik pradėjai aktyviai skautauti, o prabėgo jau pora ar net daugiau metų? Vadovavai draugovei ar padėjai draugininkui? Tu užsitarnavai aukštesnįjį vyresniškumo laipsnį!
Kaip jį gauti? Tai apibrėžia vyresniškumo laipsnių nuostatai, kuriuos gali rasti čia arba čia (jei pirmosios nuorodos failas neatsidaro).

Jei trumpai, tam, kad taptum paskautininku, tau reikia:

- Būti bent 20 metų ir priklausyti organizacijai ne mažiau nei dvejus metus;

- Eiti ne žemesnes kaip draugininko pavaduotojo pareigas ar būti tunto, krašto vadijos, LS Pirmijos, kontrolės komisijos nariu ne trumpiau nei dvejus metus;

-  Per dvejus metus būti baigus ar pravedus bent 1-erius LS patvirtintus ar kitus rekomenduojamus kvalifikacijos kėlimo kursus.Prašau iki vasario 28 d. siųsti reikiamus dokumentus 
s. Rūtai Jurkšaitei el. paštu: 
t.virm@yahoo.com
Kilus neaiškumams galima kreiptis telefonu: 8 628 954 75. Pasistengsiu atsakyti į visus kilusius klausimus. 

Visi kandidatai gaus papildomą informaciją asmeniškai, o LS Tarybos posėdis, kuriame bus suteikiami aukštesnieji laipsniai vyks LS vadovų suvažiavime, kuris vyks kovo 16 d., Kaune.


 

Laukdama jūsų,
s. Rūta Jurkšaitė