Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-02-15

Mintimis apie vasario 16-ąją dalinasi patyręs skautas Povilas

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

 

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Tą dieną 20 Lietuvos Tarybos narių pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, taip atskyrusi Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Taip pat, Vasario 16-oji yra išeiginė diena: per ją vaikai neina į mokyklą, o per televiziją rodo daug gražių filmukų. Vasario 16-ąją gimė Motiejus Valančius, o vardadienius švenčia Tautvydai ir Julijonos. Iš tikrųjų sunku išsirinkti ką veikti šią, itin svarbią mūsų valstybei dieną, ar ne?

Kiekvieni metai užrito po akmenį ant prisiminimų ir turbūt nerasi žmogaus, kuris galėtų gyvai papasakoti apie tuos įvykius. Mokykla taip pat nepadėjo įsidėti kažko į vidų, kas liepsnotų šiandien.

Tačiau aš žinau, ką veiksiu Vasario 16-ąją. Atsikėlęs ryte, užlipsiu laiptais į palėpę ir ištrauksiu vėliavą su kotu. Po to, užsidėsiu spintoj snaudžiantį kaklaraištį ir išėjęs į balkoną bandysiu įstatyti tą mylimą trispalvę į stovą. (Na ir kas, kad pernai vos neiškritau iš antro aukšto bandydamas įvykdyti šią misiją...), o tada, kai ji jau plevesuos priešais žalią girią, saliutuosiu, iš lūpų išleidęs ne tautiškos giesmės kvartą, o tik plačią plačią šypseną. Genamas ne skautiškos, pilietiškos pareigos, ne tėvų ar sąrašo, kada reikia kelti vėliavą, o tos ugnelės, šildančios vidų ir statančios pasididžiavimą ir meilę savo tautai ir šaliai.

Mieli broliai ir sesės, linkiu jums atrasti šiandien kažką savito ir artimo jums. Neikite ir nedarykite apeigų, kurios jums tapo monotonija ar atgyvena. Paprasčiausiai užsidekite tą mažą ugnelę ir šildykite ja save, bei kitus...

pat. sk. Povilas Dabrila,

Marijampolės kraštas