Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-02-18

Kviečiame į eilinį 2013 m. LS vadovų suvažiavimą (atnaujinta 03-10)

Kviečiame į eilinį 2013 m. LS vadovų suvažiavimą š.m. kovo 16 d. Kaune!

Data: 2013 m. kovo 16 d.

Suvažiavimo vieta: Suvažiavimas vyks Kauno mieste 

Programa
Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, eilinis Lietuvos skautijos suvažiavimas vyks vieną dieną. Suvažiavimo metu bus pristatyta veiklos ir finansinė ataskaita už 2012 m., Tarybos ir Kontrolės komisijos išvada apie ataskaitą, renkami 8 nauji Tarybos nariai ir Vyriausiasis skautininkas. Taip pat suvažiavimo dalyviai bus supažindinti su naujausia informacija apie Jubiliejinę stovyklą. numatomais 2013 m. nacionaliniais renginiais. Suvažiavimo darbotvarkė bus paskelbta vėliau. Sekite informaciją.

Dalyviai
Į suvažiavimą kviečiami visi LS nariai, turintys balso teisę. Suvažiavime balso teisę turi LS padalinių vadovai – kraštų seniūnai, tuntininkai, draugininkai*, jų pavaduotojai (ne jaunesni kaip 16 metų ir ne daugiau kaip po vieną padaliniui), Tarybos, Kontrolės ir Etikos komisijų nariai bei Vyriausiasis skautininkas.
Suvažiavime svečio teisėmis gali dalyvauti kraštų atstovai. Svečio teisėmis dalyvaujančių dalyvių prašysime susimokėti Suvažiavimo dieną 20 Lt dalyvio mokestį.

Jei suvažiavimo delegatai dalyvauja pagal kito skauto(-ės) įgaliojimą, reikalingą dokumentą reikia atsivežti su savimi ir pristatyti registratūroje. 

* Pagal Lietuvos skautijos Struktūrinius nuostatus draugovę sudaro 14–45 nariai, todėl balso teisė bus suteikta ne mažiau kaip 14 narių turinčių ir nario mokestį už 2013  m. susimokėjusių draugovių vadovams

Suvažiavimo programa:

Suvažiavimo programą taip pat galite atsisiųsti čia: http://www.skautai.lt/document/download/id/7374

Įžanginę kalbą renginyje sakys prof. Algirdas Antanas Aviežienis - informatikos mokslų daktaras, profesorius, buvęs Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, žymus visuomenės veikėjas, Studentų skautų organizacijos garbės narys, skautas vytis.

Su 2012 m. veiklos ataskaita, kuri bus pristatinėjama suvažiavimo metu, galite susipažinti čia: http://www.skautai.lt/index/article/id/1491

Registracija baigėsi kovo 4 d.
Suvažiavimo delegatai ir svečiai, jei nespėjote užsiregistruoti arba turite klausimų, kviečiame kreiptis į info@skautai.lt 

Klausimai suvažiavimui

Jeigu norite, kad Jūsų klausimai būtų įtraukti į suvažiavimo darbotvarkę, atsiųskite suformuluotus klausimus iki 2013 metų kovo 4 d. Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkui Tomui Brogai el. adresu taryba@skautai.lt

Kandidatams į Lietuvos skautijos Tarybą
Kandidatuoti į Tarybos narius gali Lietuvos skautijos narys, turintis paskautininko ar aukštesnį vyresniškumo laipsnį. Tarybos kadencija yra 2 metai, kiekvienais metais Taryba atsinaujina 8 nariais. Tarybos narių kadencijų skaičius neribotas. Kandidatas į Lietuvos skautijos tarybą iki kovo 1 d. turi atsiųsti skautišką CV su nuotrauka ir delegavimui reikalingus dokumentus į Lietuvos skautijos nacionalinę būstinę, adresu Trakų g. 18, Kaunas, el. p. adresu info@skautai.lt arba pristatyti dokumentus suvažiavimo rengimo komisijai iki suvažiavimo dalyvių registracijos pabaigos.

Kandidatams į Lietuvos skautijos Vyriausiojo skautininko poziciją

Kandidatuoti į Vyriausiojo skautininko poziciją gali Lietuvos skautijos narys, turintis paskautininko ar aukštesnį skautišką vyresniškumo laipsnį bei gerai išmanantis LS struktūrą ir veiklą. Vyriausiasis skautininkas renkamas 2 metų kadencijai. Kandidatas į Lietuvos skautijos Vyriausiojo skautininko poziciją iki kovo 1 d. į Lietuvos skautijos nacionalinę būstinę, adresu Trakų g. 18, Kaunas arba el. p. adresu info@skautai.lt turi atsiųsti skautišką ir gyvenimo aprašymą CV su nuotrauka ir motyvacinį laišką.

 

Taip pat š.m. kovo 15 d. (penktadienį), 19 val. (Trakų g. 18, Kaunas) įvyks LS Tarybos posėdis, kuriame bus suteikiami aukštesnieji vyresniškumo laipsniai vadovams. Kandidatų dokumentus (krašto vadijos protokolo išrašą su rekomendacija ir kandidato skautišką CV su nuotrauka) laipsniams gauti siųsti iki vasario 28 d. Tarybos narei s. Rūtai Jurkšaitei el. paštu: t.virm@yahoo.com. Daugiau informacijos apie reikalavimus vyresniškumo laipsniams rasite čia.

Iki pasimatymo š.m. kovo 16 d. Kaune!