Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-03-06

Besimokanti organizacija

Pirmąjį kovo savaitgalį LiJOT narių jaunimo organizacijų atstovai susitiko tradiciniame LiJOT Žiemos forume. Renginio tema buvo “Besimokanti organizacija”.

Pirmąjį kovo savaitgalį LiJOT narių jaunimo organizacijų atstovai susitiko tradiciniame LiJOT Žiemos forume. Renginio tema buvo “Besimokanti organizacija”. Džiaugiuosi gavęs galimybę dalyvauti šiame forume. Pasistengsiu trumpai pristatyti ką gero ten veikėme ir šiek tiek plačiau papasakoti kas yra besimokanti organizacija.

Pirmąją forumo diena prasidėjo bendra sesija. Savo sričių profesionalai pristatė pagrindines nagrinėtinas temas. Pranešimus skaitė Mindaugas Grajauskas („Besimokanti organizacija“), Martynas Šukys („Inovuok arba mirk. Inovacijų diegimas organizacijoje“), Tomas Misiukonis („Koučingas organizacijoje“) ir Mantas Tvarijonavičius („Įtraukianti lyderystė“). Po šių pranešimų dalyviai išsiskirstė į temines darbo grupes, kuriose jau praktiškai gilinosi į pristatytas temas. Dienos pabaigoje kiekviena forume dalyvaujanti organizacija turėjo galimybę pasidalinti savo taikomomis gerosiomis praktikomis.

Antroji forumo diena buvo skirta organizacijų mokymosi strategijos kūrimui. Moderatoriai Marius Ulozas ir Nerijus Miginis pristatė darbo metodą ir padėjo organizacijų atstovams viso proceso metu. Renginio dalyviai ,išsiaiškinę savo organizacijų silpnybes ir stiprybes, darė aptarimus su kitomis organizacijomis ir keitėsi idėjomis kaip spręsti silpnybes.

Šiaip pamąsčiau, kad viską ką čia toliau rašysiu yra galima pritaikyti nebūtinai organizacijai, bet ir savo skilčiai, draugovei, tuntui, ar kraštui. Taigi kaip turėtų atrodyti besimokanti organizacija? Visų pirmą svarbu kad veiktų trijų žingsnių sistema:

1) Kurti sąlygas įgyti naujas žinias, skleisti naujas idėjas. Dalintis naujomis idėjomis, kad ir kaip jos beprotiškai skambėtų. Išgirdai apie kokius nors kietus mokymus? Būtinai dalyvauk ir dar draugą nusivesk.

2) Perduoti ir išlaikyti žinias. Sudalyvavus mokymuose, labai svarbu pasidalinti įgytomis žiniomis. Galbūt paskirti tam visą sueigą, paruošti kokią skaidrių  prezentaciją ar pan. Tik perduodant žinias galime jas išlaikyti.

3) Pritaikyti žinias. Surinkti komandą – draugų būrį – ir atlikti viską praktiškai. Galbūt žygyje ar stovykloje.

Sekantis labai svarbi besimokančios organizacijos savybė – mokymasis iš klaidų. Puikus metodas yra daryti aptarimus ir surasti klaidas po kiekvieno suorganizuoto renginio. Taip pat, labai svarbu, kad nebūtų baudžiama už klaidas, nes sekanti kartą tas žmogus slėps savo klaidą ir organizacija negalės mokytis.  Viena iš dažniausiai daromų klaidų, kad pastebime tik nesėkmes, o sėkmes paliekama nuošalyje. Tiek, kiek svarbu pasimokyti iš klaidų, tiek pat svarbu pasidalinti ir pasidžiaugti sėkmėmis ir puikiais rezultatais.

Na ir dar viena savybė -  besimokančiai organizacijai (skilčiai, draugovei, tuntui, kraštui) labai svarbu eksperimentuoti.

VIENAS LAUKE KARYS! Pradėk pokyčius savo skiltyje, draugovėje, o gal ir tunte ar krašte.

Vienas iš pagrindinių šaltinių Mindaugo Grajausko pranešimas tema: „Besimokanti organizacija“.

Kand. į s. v. Karolis