Kas Naujo?

Skautų naujienos

2004-11-30

Žiemužis 2004

Vilniaus kraštas įrodė, kad puikiai sugeba stovyklaut ir žiemą!!!

Žiemužio nuotraukas galima rasti čia: http://www.skautai.lt/gallery.php?&view=pic&dir=88

Penktadienio pavakarį Vilniaus skautų centras jau kuždėjo... rinkosi žiemužio programeriai, susėdę į mašinas, daug maisto nusipirkę patraukėm link Elektrėnų. Apipustytais keliais ir keliukais pasiekėm ir jaukiąją Žikaronių gyvenvietės sodyba, su tikriausiom karvėm, vištom ir šunim. Apsižiūrėję vietovę, sulindom į trobą, šilto karvutes pienelio atsigerti :P Dar kiek paplepėję sugulėm ir užmigom, na miegot sekėsi mum kažkaip prastai... bet nieko tokio :)

Prašvito šaltas, bet labai gražus šeštadienio rytas, papusryčiavom ir nulėkėm trasas visas apžiūrėt, kol viską apėjom ir pietų metas atėjo, jau nekantravom kada gi visi pasirodys, ir štai iš už kalniuko tik vien antra....dešimta pradėjo lysti galvos. Su burbulais ir daina pasitikom visus. Tik spėjo visi nusiimt kuprines - ...švilpukas!!!! Visi atžygiavo, kas su daina, kas ir be jos :PP ir tvarkingai išsirikiavo mūsų kuklioje aikštelėje :) Skaniai papietavom, išgėrėm arbatos ir visi į skautoramą. Jau pradėjo temti… pats metas kariniam žaidimui!!! Susiskirstę į dvi komandas -Rusai ir Prancūzai, karingai nusiteikę patraukėm į žaidimą.... Greit laikas bėga, nespėjus mums net makaronų išvirti išgirdom komandų šūksnius, visi sugrįžo. Buvo ir kraujo ir juoko skautukų veiduose :)

Skaniai pavakarieniavę visi subėgom į rikiuotę.Ten buvo visiems liepta sugalvoti pasirodymus prie laužo. Oi nekaip mum sekėsi su tuo laužo... kažkoks nenoringas buvo jis tąkart.. bet kuo dainos ėjo garsyn tuo ugnis didyn...ir valio!!!! Laužas tikrai dega... grasus HIP VALIO broliam pagaliau įkūrusiems laužą<šaunuoliai:*> Gražios dainos, smagūs žaidimai, plati plati šypsena veide,raudona nosytė nuo šalčio...ir štai laikrodis jau muša 11 valanda... gaila palikti tokį puikų laužą,bet nieko nepadarysi:/

Pavalgė visi naktipiečius,skautai sugulė ant šieno,o patyrusieji išskubėjo į įžodį.....HIP VALIO ,pražydo vyšniomis sesė Siga iš Keruočio,ir broliai Artūras su Šarūnu iš Kernavės....Dar pagausėjo pat. skautų Vilniaus krašte:) Iki miego pat. skautams dar buvo toli, pasiskirstę į dvi komandas visi puolė vykdyti brolių vyčių paruoštas užduotis,kokiu tik jų nebuvo... viskas pavyko labai puikiai...tokio smagumo net nesitikėjom... Pusė 4 RYTO,nusikalę vyšnios greit visi susmigo ant šieno,dar pora anekdotu prieš miegą:D...Tada visi panėrė į saldų sapną....

Ir štai jau LABAS RYTAS! Rikiuote,skanus pusryčiai,karšta arbata… o tada puikusis kliūčių ruožas..Kokių užduočių jame tik nebuvo…. Visi sugrįžę iš kliūčių nenorom susirinko į rikiuotę<visgi paskutinė:(>Nuleidom vėliavą,išsidalinom saldainius,visiems už viską padėkoję uždarėm stovyklą… Bet tai dar toli gražu ne viskas,dar lauke ilgi 15km(ar kiek jų ten buvo,net nebeprisimenu)…pradėjo temti…kojas skaudėjo vis labiau,nosis raudo vis smarkiau,tik žiūrim styro stiebas su autobusiuku… nuotaika iškart pakilo…šiaip ne taip sutilpę į autobusą patraukem namo…. Stotyje paskutinis ciku caku… ir visi patraukė kas kur…
Kad ir kajp šalta buvo…visų šypsenos tą šaltį pranoko dvigubai… visi džiaugiamės kad mūsų susitiko tikrai nemažas būrys,kaip tokiam orui.Iš visos širdies dėkojam geriesiems Ievutės seneliams,kurie mus priglaudė,ir buvo labai malonūs. Iki pasimatymo mielieji…tikri šaunuoliai esat visi,ir tikri skautai!!!! Ne šiaip vasarinukai.

Susimatysim,
Sesė Raminta