Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-07-03

Pupelė kairėje kišenėje

Kur skautai slepia pupeles?

Tai, dėl ko šeštadienį Lietuvos jaunimo dienų dalyviai rinkosi skautų nacionalinės būstinės kieme, prasidėjo Būrų kare, 1899 m., Mafekinge, Afrikoje. Lordas Baden Powellis įtraukė 12–16 m. berniukus ryšių, sanitarijos ir žvalgybos tarnybon, nes trūko suaugusių vyrų. Po šios patirties Powellis sugalvojo skautavimą kaip sistemą palaikyti taikai. Skautai vadovaujasi šūkiu „Dievui. Tėvynei. Artimui“.

Teminės grupės metu labiausiai gilintasi į skautybės santykį su religija, tikėjimu ir į kiekvieno ugdomo asmens santykį su Dievu. Matyt ne veltui daugelis atėjusių buvo skautai. Kaip ir pridera, žaidėme skautiškus žaidimus, susiradome draugų iš kitų miestų ir labai linksmai leidome laiką kartu. Štai kelių dalyvių atsiliepimai:

„Man patiko nuoširdus bendravimas, įdomūs žaidimai, originalus susipažinimas. Nors esu skautė, bet sužinojau daug naujo apie skautų šventuosius bei Dievą. Susipažinau netgi su Euro skautais bei skautais iš Čikagos! Ačiū!“ – sesė Paulina.

„Sužinojau nemažai naujų dalykų, supratau daugelio skautiškų tradicijų prasmę. Nors ir esu skautas, jaučiuosi kaip namuose, stovykloje – šiluma, bendravimas, juokai, linksmybės – viskas tiesiog faina.“ – nepasirašęs dalyvis.

„Šios dienos teminio užsiėmimo laikas man buvo labai naudingas: pirmą kartą plačiau išgirdau kas yra skautai, pasisėmiau idėjų, naujų žaidimų, kuriuos, manau, panaudosiu prižiūrėdama vaikus ar veikloje su savo parapijos vaikais. Taigi, ačiū už įdomų laiką, kuriame man beveik viskas buvo nauja. Anksčiau nemaniau, kad skautai gali būti tokie šilti ir laisvi žmonės. Sėkmės!“ – jaunimo dienų savanorė.

Užsiėmimo metu dalyviams papasakota legenda apie skautą, dešinėje kišenėje besinešiojantį tam tikrą pupelių skaičių, o kai tik nutinka kas gražaus ar kai jaučiasi laimingas, skautas perdeda po vieną pupą į kairę kelnių kišenę. Taip kiekvieną vakarą jis pamato, kokia turtinga buvo diena. Tokimis pupelėmis praturtėjo ir atėję iš arčiau pažinti skautus. „Džiaugiuosi sudalyvavęs šiame pristatyme. Tikrai galiu įdėti pupelę į kairę kišenę. Džiaugiuosi.“ – nepasirašęs dalyvis.

Susitikimui besibaigiant kartu meldėmės Roberto Baden Powellio sukurta malda:

„Mūsų visų Tėve, Mes čia šiandien susitinkame Tavo akivaizdoje, atėję iš daugybės kraštų ir atstovaudami daugybę rasių, bet būdami vieningi savo Brolybe Tavo Dieviškoje Tėvystėje.       Dėkingomis širdimis mes ateiname į Tave, nudžiuginti daugybės malonių, kurias Tu mums suteikei. Mes dėkojame, kad mūsų Sąjūdis klesti kaip priimtinas Tavo Akyse. Už tai, mūsų nuolankaus dėkingumo ženklan, norėtume padėti ant Tavo Altoriaus tą auką, kurią galime sudėti, aukodami save kitiems tarnauti.

Mes prašome, kad Tavo Dieviškojo Įkvėpimo paveikti, mes įgytume platesnį akiratį, aiškesnę viziją mums suteiktos progos ir viso to, kas atsiskleidžia prieš mus. Leisk mums nueiti iš čia sustiprinta ištikimybe tęsti mūsų uždavinį kelti žmonijos idealus ir galias ir per artimesnį pažinimą, padėti įgyvendinti Tavo laimingesnę Taikos Valdžią bei Gerą Valią Žemėje. Išklausyk mus, o Tėve. Amen.“

LJD savanorė Rūta Jurkšaitė

Nuotrauka Mindaugo Vaičiulio