Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-07-15

Skautiška žvalgyba jaunimo jūroje

Apie skautus LJD'13

Aplinkui tiek jaunimo... Jūra! Banguoja, vilnija. Galima pamatyti Maltos ordino, įvairių parapijų atstovus, pasipuošusius sava atributika. Sklando gandas, kad minioje matytas ir vienas kitas skautas. Tik ar tikrai tik „vienas kitas“? Eiliniam žmogui – tikrai, tačiau skautui, „nardančiame“ nacionaliniame skautavimo lygmenyje – ne. Prityrusi akis mato daug skautų, kurie be uniformų: galbūt atvykę su savo parapijų jaunimu, galbūt... 

Bet štai taip besvarstant prieš akis išdygsta Žemaitijos skautų organizacijos atstovai: uniformuoti ir pasitempę; aplinkiniai žvelgia su pagarba, smalsios akys atidžiai tyrinėja skautiškus aprėdus. Tikrai jaučiamas išskirtinis dėmesys. Ir kas gi juos paskatino pasipuošti, kai tuo tarpu daugelis pažįstamų skautų – netgi be kaklaraiščių? Prieinu ir užduodu klausimą vienai iš sesių. Tiesus ir paprastas atsakymas: „Nes mes – skautai! O renginio organizatoriai visus kvietė puoštis savo organizacijų atributika.“ Žemaitijos skautų organizacijos atstovai viešuose renginiuose visuomet dalyvauja uniformuoti, nepaisant to, kad vyksta neorganizuotai. 

Euro skautai taip pat pastebėti uniformuoti. Akys dairosi toliau: gal pamatys ir  uniformuotų Lietuvos skautijos atstovų? Pagaliau! Nudžiugina brolis Lukas Kornelijus Vaičiakas. Užduodu iškilusius klausimus:

Kas paskatino tave atvykti pasipuošus uniforma? 

Aš širdyje esu skautas, tad norėjau visiems parodyti, kad aš didžiuojuosi juo būdamas. Skautų šūkis: „Dievui! Tėvynei! Artimui!“, tai kur kitur gali išpildyti savo šūkį, jei ne katalikiškame jaunimo renginyje?

Ar tikėjaisi sutikti daugiau uniformuotų skautų? 

Tikėjausi sutikti daugiau, bet gaila, kad jų buvo tikrai ne tiek daug. Daugiau uniformuotų skautų buvo iš Žemaitijos skautų organizacijos.

Kaip manai, kodėl tiek daug Lietuvos skautijos narių atvyko netgi be kaklaraiščio?

Viena iš priežasčių – gal vyko su parapija ar kokia kita grupe ir nenorėjo per daug iš jos išsiskirti. Kita priežastis galbūt ta, kad nebuvo bendro skautų kvietimo, tai skautas nepagalvojo, kad gali atvykti su kaklaraiščiu. Treti kaklaraištį tiesiog pamiršo namie. Nors ir buvo daug be kaklaraiščių, bet vienas kitą pamatė skautai ėjo sveikintis ir apie save skelbė aplinkai.

Kas paskatintų Lietuvos skautijos narius rodytis uniformuotus?

Lietuvos skautijos narius rodytis uniformuotus paskatintų bendra informacijos sklaida, kad ir jaunas renginio dalyvis – skautas suprastų, kad gali būti su uniforma ir vienas renginyje nebus. Taip pat turi būti keliamas skauto didžiavimasis organizacija, kad priklausyti Lietuvos skautijai būtų didžiulė garbė.

Jei neturėjai galimybės šiemet dalyvauti Lietuvos jaunimo dienose, dalyvauk kitose jaunimo dienose ir sustiprink netik draugystę su Juo, bet ir su savo draugais. Skaute, Jis tave draugu vadina!

Ačiū broliui Lukui už pasidalijimą! O toliau aplinką tiriančios akys išvydo uniformuotą vadovę iš Švėkšnos. Pasirodo čia visa jų draugovė atvyko! Kiek teko sutikti, skautų buvo ir iš Marijampolės, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Prienų, Kauno, Rietavo, Kybartų, Šakių, Vilniaus, Birštono, Seirijų...  (čia gali įrašyti savo miestą iš kurio buvai, skaute).

Jūra neša toliau... Iki pat Čikagos! Brolis Mantas iš Ilinojaus valstijos, Dariaus ir Girėno draugovės atskrido į Lietuvą prieš tris savaites, savanoriavo Žemaičių Kalvarijos atlaiduose, atvyko ir į LJD. Brolis dalinosi Amerikos lietuvių skautų gyvenimo bruožais: išskirtinumas, kadangi jų draugovėje skautauja tiek sesės tiek ir broliai, o Amerikoje priimta, kad skautai yra tik berniukai. Draugovės veikla – ir tradicinės, ir ekstremalios sueigos, pavyzdžiui, keturiasdešimt aštuonias valandas išgyventi lauke ant sniego esant -10oC temperatūrai ir nesinaudojant jokiomis patalpomis ar automobiliais. Taip pat brolis pasidalino vienu atmintinu skautiško gyvenimo įvykiu: nuvykus į amerikiečių skautų stovyklą visa draugovė stengėsi laikytis vienoje vietoje, dainavo lietuviškas dainas – kuo garsiau, o visi žiūrėjo... Amerikos skautai nematę mergaičių savo tarpe – tai dar vienas akibrokštas iš amerikos lietuvių. Linkėdamas Lietuvos skautams viso ko geriausio, Mantas atsisveikino iki kito karto. 

Štai taip trumpai pasisvečiavus užjūriuose, dera apžvelgti ir pačią artimiausią aplinką: tarp „saviausių“ savanorių taip pat pastebėti skautai: brolis Mantautas iš Lietuvos skautų sąjungos, Euro skautas brolis Tomas, sesė Birutė iš Lietuvos skautijos. 

Žvalgybą jaunimo dienų vandenyse atliko ir raportavo LJD savanorė, sesė Rūta Jurkšaitė. 

O ką pastebėjai tu?
----

Jei  būtų įmanoma įkelti daugiau nuotraukų - būtų puiku. Lauksiu instruktažo kaip tai padaryti.