Kas Naujo?

Skautų naujienos

2004-12-17

Betliejaus taikos ugnis atkeliauja į Lietuvą

Gruodžio 17 d. Lietuvos skautai jau 10 kartą dalyvaus europinėje Betliejaus taikos ugnies akcijoje. Penktadienį Lietuvos skautų organizacijų atstovai vyks į Lietuvos-Lenkijos pasienį, kur iš Lenkijos skautų perims Betliejaus taikos ugnį, ją paskleis po Lietuvą bei perduos Latvijos skautams.

Kasmet prieš Kalėdas du Austrijos skautai vyksta į Betliejų parsivežti „Draugystės ir taikos šviesos“. Betliejuje skautai užsidega ugnelę nuo amžinosios ugnies, liepsnojančios netoli vietos, kurioje gimė Jėzus. Ugnis yra skraidinama į Vieną, iš ten pasklinda po visą Austriją ir siunčiama į kitas Europos šalis.

Betliejaus taikos ugnis – tai žmonijos brolybės, draugystės ir taikos simbolis. Jos tikslas – pasiekti kuo daugiau žmonių ir paskatinti kiekvieną jų aktyviai kurti taiką aplinkui save būnant tolerantišku visoms etninėms, kultūrinėms, politinėms ar religinėms grupėms.

Gruodžio 18 d. 12 val. Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje vyks šv. Mišios skirtos šiai akcijai. Po jų skautai Betliejaus šviesos taikos ugnį paskleis įvairiose bendruomenėse visoje Lietuvoje – bažnyčiose, valstybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose.

Tradicija prasidėjo 1986 m., kai viena Austrijos televizijos kompanija šią ugnelę panaudojo didelės labdaringos šventės misijai, skirtai vargstantiems neįgaliems vaikams. Žurnalistų atnešta, šviesa pasklido ir už Geležinės Uždangos ir buvo panaudota daugelyje taikių demonstracijų prie Berlyno Sienos 1989 m. Metais anksčiau, Betliejaus taikos ugnis pateko į vieno Austrijos skautų vadovo rankas, kuris suprato, kai tai yra idealus būdas skautams skleisti taikos idėją po visą pasaulį per tarptautinės skautų brolybės idėją.
Nuo 1990 m. taikos ugnis jau buvo perduodama tarp skautų visose kaimyninėse Austrijos valstybėse.
Šiuo metu Betliejaus taikos akcijoje dalyvauja daugiau nei 36 šalys.

Adresu http://www.skautai.lt/articles.php?&view=articles&dir=15 rasite visą išsamią informaciją.
Kviečiame susipažinti ir aktyviai dalyvauti.