Kas Naujo?

Skautų naujienos

2014-08-25

Kviečiame teikti paraiškas Europos skautų fondo paramai gauti

Europos skautų fondas gali padėti mūsų vienetams!

Europos skautų fondo nariai šį rudenį lankysis Lietuvoje. Turiningo savaitgalio metu fondo nariai niekada nepamiršta ir gerųjų darbų, todėl kviečiame dalyvauti projektų paraiškų konkurse, kuriame Europos skautų fondas gali skirti dalinį finansavimą Lietuvos skautijos vienetų iniciatyvoms. 
 
Ką turi padaryti vienetas? Užpildyti projekto paraišką.
 
Projekto kriterijai? Patrauklus, inovatyvus, skatinantis mokytis skautus, naudingas ne tik skautams, bet ir bendruomenei. 
 
Iki kada? Iki 2014 m. rugsėjo 1 d. 17 val. Paraiškos neatitinkančios formaliųjų reikalavimų arba atsiųstos po nurodyto termino – nevertinamos. 
 
Kur siųsti? Užpildytą, pasirašytą ir skenuotą projekto paraišką reikia siųsti adresu: international@skautai.lt
 
Kas po to? 
 
I etapas: iki rugsėjo 3 d. www.skautai.lt bus paskelbtos paraiškos, kurios atitinka formaliuosius kriterijus ir bus atiduotos ekspertų vertinimui. 
 
II etapas: iki rugsėjo 15 d. projektų vertinimo komisija atrinks 3 geriausias projekto paraiškas.
 
III etapas: iki rugsėjo 16 d. www.skautai.lt bus paskelbti 3 geriausi atrinkti projektai.
 
IV etapas: 3 geriausių projektų autoriai 2014 m. spalio 11 d. turės pristatyti savo projektą Europos skautų fondo nariams jų susitikimo metu Ukmergės Jaunimo laisvalaikio centre. Po pristatymo Europos skautų fondo nariai nuspręs, kurį/kuriuos projektus finansuoti ir kokią pinigų sumą skirti. 
 

Paraiškos Forma Europos Skautų Fondui

 
*Paraiškoje rekomenduojama prašomos sumos neviršyti daugiau kaip 1.000 EUR. Būtinas 10% finansinis vieneto/rėmėjų indėlis. 
 
**Projekte negali būti prašomas finansavimas: atlyginimams, patalpų nuomai/rekonstrukcijai, org. technikos pirkimui. 
 
***Atrinktų projektų pristatymai vyks anglų kalba. 
 
****Lietuvos skautija neprisiima atsakomybės už skiriamo finansavimo dydį arba finansavimo neskyrimą. 
 
*****Daugiau informacijos apie Europos skautų fondą: http://europeanscoutfoundation.org/fose/