Kas Naujo?

Skautų naujienos

2014-10-01

Lietuvos skautų gimtadienis: kada jis iš tikro yra?

Lietuvos skautų gimtadienis: kada jis iš tikro yra?

Pradėdamas savo paieškas, kaip ir dauguma iš mūsų imu į pagalbą internetą. Suvedus į paieškos laukelį „Lietuvos skautų gimtadienis“ man pasiūlo keliolika pasirinkimų. 1918 m. lapkričio 1 diena, ši data lietuviškosios skautijos gimtadienis. Viskas su ja gerai, beveik visi tvirtina, kad tai Lietuvos skautų gimtadienis, tebūnie. Bet atidžiau panagrinėjus yra ir kita medalio pusė – įsteigtas pirmasis skautų vienetas. O va su vieneto įkūrimu ir atsiranda problemos. Vieni šaltiniai tvirtina kad šią dieną buvo įsteigta pirmoji skiltis, kiti, kad draugovė. Smagu. Ką ir bepridursi. Ieškom teisybės toliau. Kadangi esu skautiškų knygų mėgėjas, kelios guli lentynoj. Ieškosim teisybės popieriuje. J

1. 1975 m. P. Jurgėlos „Lietuviškoji skautija“, 23 psl. „Pirmas lietuvių skautijos vienetas (skiltis) Vilniuje buvo 1918.X.1, pirmoji mišri [Vytauto] d-vė 1918.XI.1

2. 1991 m. V. Kazlausko „Skautai“, 5 psl. „Pirmoji skautų skiltis įsisteigė Vilniuje 1918 lapkričio 1 d. Netrukus ji tapo „Vytauto“ skautų draugove.

3. 2012 m. R. Tupčiausko „Po lelijėlės vėliava“, 355 psl. „Pirmasis lietuvių skautijos vienetas (skiltis)Vilniuje buvo įsteigtas 1918.X.1

4. 2006 m. J. Bagdono „Jonas Kuprionis“, 15 psl. „P. Jurgėla, jau būdamas šeštos klasės mokinys, 1918 lapkričio 1 d. šioje mokykloje įsteigė pirmąją skiltį.

5. 1922 m. laikraštis „Skautas“ Nr. 1, 7 psl.“Lietuvos skautams įsakymas Nr. 1. Remdamasis gautomis iš draugovių žiniomis, šiuo skelbiu skelbiu Vyriausiojo štabo užtvirtintą Draugovių numeruotę. I Draugovė Vytauto Didž. Vardu Vilniuje (buv.), įsikūrė 1.XI.1918 m. II Draugovė Birutės vardu Vilniuje (buv.) įsikūrė 1.XI.1918 m.

Iš šio sąrašo norėčiau išskirti 1. ir 5. literatūros šaltinius. P. Jurgėlos „Lietuviškoji skautija“ yra lietuviško skautavimo tėvo surinkta skautų enciklopedija, kurioje, bent mano suvokimu, yra tiksliausia aprašyta pradžių pradžia. 1922 m. laikraštyje „Skautas“ Nr. 1. išspausdinta oficiali Vyriausiojo Skautų Štabo informacija.

1918 m. spalio 1 dieną „Tėvynės sargo“ redakcijos kambary įvyko ateitininkų susirinkimas, kuriame paskaitą apie skautus skaitė Petras Jurgelevičius (vėliau Jurgėla). Po paskaitos 2 mergaitės ir 10 jaunuolių sudarė skiltį, kurios pirma sueiga įvyko tą patį vakarą. 1918 m. lapkričio 1 dieną lietuvių gimnazijoje įvyko Vilniaus lietuvių skautų bei skaučių draugovės pirma sueiga. Gruodžio vidury iš skaučių sudaryta Birutės draugovė, iš skautų – Vytauto draugovė.  Jurgėla savo knygoje pastebi, kad 1922 m. balandžio 19 d. laikinasis Vyriausias Skautų Štabas Kaune savo įsakyme Nr. 1 suregistravo ir paskelbė, jog pirmoji Vytauto d-vė ir antroji Birutės d-vė buvo įkurtos Vilniuje 1918 m. lapkričio 1 dieną. 

Mano suvokimu reiktų vis tik švęsti ne draugovės, bet pirmojo skautiško vieneto susikūrimo datą, kas būtų 1918 m. spalio 1 diena. Aišku galima diskutuoti, ginčytis ar dar kaip nors ieškoti teisybės: pirmoji skiltis ar pirmoji draugovė yra TAS vienetas, kuriam šiandien, arba po mėnesio sukanka 96 metai.  Kalkit mane prie kryžiaus su mano pažiūrom, bet neįrodysit, kad svarbiausias ir pagrindinis vienetas yra draugovė.

Su gimtadieniu Broliai ir Sesės skautybėje!!!

 

Sktn. Gilv. Sk.v. Saulius Arlauskas