Kas Naujo?

Skautų naujienos

2015-03-29

URS ieško savanorių, kurie prisidėtų prie LS Strategijos 2015-2018 įgyvendinimo

LS URS ieško naujų savanorių, galinčių ir norinčių skirti laiko LS tarptautiškumo didinimo strateginiam prioritetui įgyvendinti

 

Užsienio ryšių skyrius ieško savanorių LS 2015-2018 Strategijai įgyvendinti!

 

Vienas iš strateginių Lietuvos skautijos prioritetų ateinantiems trejiems metams yra tarptautiškumo skatinimas visose jaunimo programos grupėse. Siekdami visapusiškai įgyvendinti šį prioritetą ir padėti nariams susipažinti su tarpkultūrine, tarptautine skautiška veikla, ieškome naujų komandos narių, kurie galėtų skirti savo laiko prisidedant prie vienos iš šių užduočių:

 

    - Informacinės medžiagos vienetams apie tarptautinių projektų rengimą ir vykimą į užsienį rengimas
    - Tarptautiškumą skatinančios programos-iššūkio skirtingoms amžiaus grupėms sukūrimas ir  įgyvendinimas. Pavyzdžiai: Explorer Belt programa, Scout of the World Award ir kita.
    - Sukurta ir įgyvendinama vadovų parengimo tarptautiniams užsiėmimams mokymų programa
    - Erasmus+ vienetų projektų koordinavimas Lietuvos skautijoje
    - Skautiškų partnerysčių su užsienio skautiškais vienetais koordinavimas
    - Bendradarbiavimo su Lenkija ir Baltijos šalių skautiškomis organizacijomis koordinatorius
    - Erasmus scout programos įdiegimas ir palaikymas Lietuvos skautijoje
    - Turinio URS Facebook paskyroje ir projekto skautai.lt palaikymas
    - Viso Pasaulio Draugo specialybės koordinavimas

 

Savanoriai turėtų:

    - Skirti aštuonias valandas per mėnesį pasirinktai užduočiai įgyvendinti
    - Skirti veikloms du-tris savaitgalius per metus (esame lankstūs - čia pateikiame tik orientacinį laiką suvokimui)
    - Gerai mokėti anglų kalbą. Kitų užsienio kalbų mokėjimas – privalumas
    - Norėti mokytis ir tobulėti, dalyvauti mokymuose ir seminaruose
    - Turėti bent minimalios tarptautinės (nebūtinai skautiškos) patirties

 

Savanoriams siūloma:

    - Galimybė prisijungti prie tarptautininkų tinklo
    - Visokeriopa dabartinių URS narių pagalba ir palaikymas
    - Mokymosi galimybių finansavimas Lietuvoje ir užsienyje
    - Naujų įgūdžių, tokių kaip tarptautinė komunikacija ir projektų valdymas įgavimas

 

Susidomėjusių prašome savo motyvaciją ir norą prisidėti prie konkrečių užduočių išreikšti rašant URS paštu international@skautai.lt