Kas Naujo?

Skautų naujienos

2004-12-27

LS vadovų profesionalumas ir kompetencija įvertinta tarptautiniu lygmeniu

LS Tarybos narys Arūnas Kemežys ir Vyriausia skautininkė Gražina Kačergytė patvirtinti PSJO Europos regiono darbo grupių branduolio (core groups) nariais

Europos skautų regionas dar vasarą nusprendė sukurti 4 darbo grupes, tinklus (networks), jungiančius skautus profesionalus visoje Europoje. Šios grupės dirbs šiose srityse:
"Organizacija 21-ajam amžiui",
"Jauni žmonės ir jaunimo programa",
"Skautijos profilis" ir
"Suaugusieji skautybėje".

Taip pat buvo nuspręsta kiekvienoje darbo grupėje sukurti branduolio grupę (core group), kurios nariai dirbs su specifinėmis užduotimis ir temomis, patvirtintomis Europos skautų regiono trijų metų veiklos plane. Kiekvieną iš 4 branduolio darbo grupių sudaro po vieną Europos skautų komiteto ir Europos skautų biuro narį bei po 4 savanorius iš visos Europos nacionalinių skautų organizacijų.

Europos skautų komitetas 2004 m. lapkričio 19-21 d. savo posėdyje patvirtino Europos skautų regiono branduolio grupių narius, kurie nuo šiol kviesis skautus iš visos Europos į savo komandas.

Lietuvos skautijos vadovų profesionalumas buvo ypatingai aukštai įvertintas šio Komiteto posėdžio metu. Abu Lietuvos skautijos kandidatai - Tarybos narys Arūnas Kemežys ir Vyriausia skautininkė Gražina Kačergytė - buvo patvirtinti darbo grupių branduolio nariais.

Arūnas Kemežys dirbs "Scouting's profile" (skautijos profilio) grupėje, kuri dirbs su skautų atstovavimu, vidine bei išorine komunikacija ir partnerystės ryšių plėtra, tarptautiniu bendradarbiavimu. Jo kolegos bus Paolo Fiora (Komiteto narys), Pascale Boulanger (Biuro narė išoriniams santykiams), Despina Papatheodoulou iš Graikijos, Pau Noguera Borel iš Ispanijos ir Stephan Tshudi iš Šveicarijos skautų organizacijų.

Gražina Kačergytė įsitrauks į "Adults we need" (suaugusiųjų skautybėje vadybos) darbo grupę, kuri dirbs esamų vadovų vadybos ir naujų vadovų pritraukimo srityse. Su Gražina kartu darbuosis Craig Turpie (Komiteto narys), Mark Knippenberg (Biuro narys atsakingas už Suaugusių Skautybėje sritį), Jussi Lares iš Suomijos, Maria Helena Guerra iš Portugalijos ir Pieter Willems iš Belgijos.

Šis Europos skautų regiono žingsnis rodo didelį pasitikėjimą Lietuvos Skautija ir jos vadovų kompetencijos šiose srityse įvertinimą.

LS URS info.