Kas Naujo?

Skautų naujienos

2016-06-17

Gal jau laikas žaliam kaklaraiščiui?

Atrodo ką tik pradėjai aktyviai skautauti, o prabėgo jau pora ar net daugiau metų? Vadovavai draugovei ar padėjai draugininkui? Ką gi, atrodo, kad tu užsitarnavai aukštesnįjį vyresniškumo laipsnį!


Labas broli, labas sese!

Atrodo ką tik pradėjai aktyviai skautauti, o prabėgo jau pora ar net daugiau metų? Vadovavai draugovei ar padėjai draugininkui? Ką gi, atrodo, kad tu užsitarnavai aukštesnįjį vyresniškumo laipsnį!

 
 
Kaip jį gauti? Tai apibrėžia vyresniškumo laipsnių nuostatai, kuriuos gali rasti čia, o jei trumpai, tai:
 
norint tapti paskautininku, tau reikia:
- Būti bent 20 metų ir priklausyti organizacijai ne mažiau nei dvejus metus;
- Eiti ne žemesnes kaip draugininko pavaduotojo pareigas ar būti tunto, krašto vadijos, LS Pirmijos, kontrolės komisijos nariu ne trumpiau nei dvejus metus;
-  Per dvejus metus būti baigus ar pravedus bent 1-erius LS patvirtintus ar kitus rekomenduojamus kvalifikacijos kėlimo kursus. Reikia pateikti pažymėjimo kopiją.
 
skautininku:
- daugiau nei 4 metus turi paskautininko laipsnį;
- eina arba ėjo ne žemesnes kaip draugininko pareigas ar yra tunto, krašto vadijos, Pirmijos,
Tarybos narys ne trumpiau kaip 2 metus.
- per paskutinius 4 metus yra baigęs arba pravedęs bent 2-jus LS patvirtintus ar kitus
rekomenduojamus kvalifikacijos kėlimo kursus.
 
vyresniuoju skautininku:
- yra skautininkas ne trumpiau nei 10 metų;
- yra baigęs arba pravedęs Medinių kauliukų (Gilwell) kursus;
- ne trumpiau kaip 2 metus eina arba ėjo LS Pirmijos skyriaus vedėjo, Tarybos nario, vyriausiojo
skautininko pareigas.
 
Reikalingus dokumentus (mokymų pažymėjimo kopiją, skautišką CV bei krašto vadijos protokolo išrašą) pilnos komplektacijos, tvarkingus dokumentus iki 2016 m. rugpjūčio 7 d. siųskite s.Rūtai Šmitaitei el.paštu: ruta.smitaite@yahoo.com Po rugpjūčio 21 d. reikalavimus atitinkantys kandidatai bus pakviesti dalyvauti posėdyje rugpjūčio 27 d. Papildomas dokumentų teikimas prieš vadovų sąskrydį neplanuojamas. Kilus neaiškumams skambinkite - 8 686 58536.
 
 
Iki greito!
LS Taryba