Kas Naujo?

Skautų naujienos

2016-07-29

Kas tas M.O.V.I.S ?

Šiek tiek apie paslaptingą M.O.V.I.S. pasaulį arba kaip Lietuvos skautijos Žmogiškųjų išteklių skyriaus sesės dalyvavo renginyje skirtam Europos skautų organizacijų Žmogiškųjų išteklių ir Mokymų skyrių vadovams ir nariams.

Seniai seniai (maždaug prieš pora mėnesių), už jūrų marių, už kalnų mėlynųjų, už septynių jūrų ir devynių upių, tolimoje Westernohe karalystėje susirinko 50 bebaimių ir niekad nepavargstančių nuotykių ieškotojų. Juos šion vieton sukvietė vienas noras – atrasti paslaptingą M.O.V.I.S. pasaulį, pažinti jo slėpinius, išgirsti, kas kokius nuotykius jau patyręs, šiame pasaulyje beklaidžiodamas, kas kokius randus įgijęs ir nuo kokių slibinų sveiką kailį išnešęs, o taipogi pasidalinti viltimis ir svajonėmis bent dalį to pasaulio į savą šalį pargabenti... 

Iš karto klausite, mielas skaitytojau – kas tas M.O.V.I.S ? Ogi tai toks be galo paslaptingas, lyg ir visuomet esantis, bet dažniausiai nematomas ir net nesuvokiamas skautų savanorių darbo organizavimas(is) (Management of Volunteers in Scouting – štai kodėl M.O.V.I.S., o ne koks nors „trampampam“). Kodėl visuomet esantis? Todėl, kad vienaip ar kitaip, vadovai, savanoriai ir visi, kurie ką nors daro skautų labui, yra organizuoti: jie kažkaip atsiranda, kažkaip atsiduria tam tikrose pareigose, kažkaip pasidalina darbais, kažkaip susiburia į vienetus ar kokias nors darbo grupes, kažkaip išeina arba imasi kitų pareigų... O kodėl nematomas ir nesuvokiamas? Na, pagalvokite, kokios sistemos ar procedūros taikomos Jūsų, mielas skaitytojau, krašte arba tunte, skirtos, tarkim, vadovo veiklos ir asmeninio tobulėjimo įvertinimui? Arba naujų vadovų pritraukimui? Arba kasmetiniam pareigų perskirstymui? Arba... na, daug tų klausimų, o atsakymas dažniausiai vienas – „nu, kažkaip, savaime....“ Arba, dar įdomiau – „kaip visada“. 

Nuotr. aut.  Paolo Fiora

O kaip yra tas „savaime“ kaip yra „visada“, ir, svarbiausia, ką ir kaip reiktų daryti, kad vienetuose nepritrūktų motyvuotų vadovų, kad suaugę skautai nepaliautų tobulėti, kad nuolat augtų jų kompetencijos ir, liaudiškai tariant, „gerėtų žmogus“, kad suaugęs skautas, dirbantis skautijos gerovei, nuolat būtų tokiose pareigose, kurios jam/jai geriausiai tinka ir patinka? Štai į tokius klausimus rasti atsakymų ir susirinko tie anksčiau minėti 50 nuotykiautojų iš visos plačios Europos. Nes vieni žino vienus, kiti – kitus atsakymus, ir sudėjus juos krūvon po truputį aiškėja to paslaptingo M.O.V.I.S. miško keliai keleliai...

Štai čia ir pateksime M.O.V.I.S žemėlapį, kad lengviau būtų susigaudyti, kad geras klausimas iškiltų – „o kaip mes darome?“, ir kad kažkuriame kelio vingyje sutiktumėte reikiamą atsakymą.

Paieška ir atranka (Recruitment and Selection)
Nuolat kintanti ir savanoriškais pagrindais veikianti organizacija turi nuolat atnaujinti savo žmogiškuosius resursus. Suaugusiųjų pritraukimas vykdomas įvertinus organizacijos poreikius ir turint konkrečią strategiją. Kad esant būtinybei, būtų galima užpildyti atsiradusias "spragas".  Labai svarbu tiksliai apibrėžti poreikius, taip pat pradėjus paiešką, aiškiai nurodyti kokiam laikui, kokias kompetencijas ir įgūdžius, turintys savanoriai yra ieškomi. 

Susitarimas (Contracting) 
Prieš užimant naujas pareigas, labai svarbu su savanoriu aptarti jo būsimas atsakomybes. Rekomenduojama aiškiai susitarti ko yra tikimasi tiek iš organizacijos, tiek iš savanorio. Tai turi būti darom abipusiu sutarimu. Toks susitarimas yra "atspirties taškas" peržiūrint ir siekiant pagerinti veiklos efektyvumą. Susitarimo rezultatas gali būti konkreti sutartis, kurioje surašyti abiejų pusių lūkesčiai ir laikas, kiek tai vyks. 

Paskyrimas (Appointment)
Kai jau yra naujas savanoris, laikas jį "įvesti" į organizaciją. Supažindinti jį kokia yra vizija, kas ir kaip yra daroma, ko norima pasiekti. Labai svarbu naują žmogų įtraukti nuo pat pradžių, kad jis greitai pasijustu komandos dalimi. Reikia nepamiršti, kad naujo savanorio įtraukimas bus šiek tiek kitoks nei užaugusio organizacijoje. Jau savanoriaujantiems organizacijoje, "įvedimas" turėtų būti labai trumpas. Tai turėtų būti daugiau draugiškas palaikymas ir naujų techninių dalykų paaiškinimas.
Valdymas / Veikimas (Operation)
Viskas vyskta per savanorių mokymus ir mentoriavimą.

Palaikymas/Mentoriavimas (Support)
Savanoriai gali būti palaikomi formaliai (mokymai, grupinės susitikimai ir t.t.) arba neformaliai (pokalbiai, tiesioginis bendravimas, aktyvus klausymasis ir t.t.)
Palaikyti savanorį galima įvairiais būdais:
- dalintis idėjomis remiantis asmenine patirtimi;
- suteikti reikalingą informaciją konkrečioje situacijoje;
- padėti įgyti žinių ir/ar įgūdžių;
- prisidėti vykdant sunkesnę užduotį;
- pagelbėti sprendžiant problemas, nurodant alternatyvius būdus;
- palaikyti nuolatinį grįžtamąjį ryšį.

Mokymai (Training)
Tai pagrindinė priemonė, siekiant išlaikyti bei gilinti skautiškas žinias ir įgūdžius. 
Suaugę žmonės jau yra įgiję tam tikrų žinių ir kompetencijų. Svarbu į tai atsižvelgi ir kiekvienam suaugusiam pasiūlyti asmeninį tobulėjimo planą. Turintis tokį planą, kiekvienas savanoris gali siekti savo iškeltų tikslų, kelti kompetencijas. Yra daug skirtingų mokymosi būdų.

Mokymasis veikiant (Learning by Doing) - tai bene labiausiai tarp skautų paplitęs mokymosi būdas. Kai atlikus vieną ar kitą darbą įvertiname kas atlikta, kaip atlikta. Jei buvo nesklandumų, aiškinamasi kodėl taip nutiko ir ko galime išmokti iš šios patirties.  
E-Mokymasis (E-Learning) Toks mokymosi būdas apima įvairią informaciją, kurią galima rasti knygose, vaizdo, garso įrašuose. Taip pat mokymasis internetu - nuotoliniai kursai. 
Mokymasis visą gyvenimą (Lifelong Learning). Trumpas apibrėžimas mokymosi visą gyvenimą būtų: mokymosi veikla vykdoma visą gyvenimą, siekiant gilinti žinias, tobulinti įgūdžius ir kompetencijas asmeninėje, pilietinėje, socialinėje ir / arba su darbu susijusioje veikloje". 
Be paramos kurią savanoriai gauna iš organizacijos, jie taip gali būti įtraukti aiškinantis mokymosi poreikius ir būdus, kaip tai pasiekti.  Skautų judėjime, nuolatos turime priimti iššūkius, net tik tinkamai ugdyti skautus, bet palaikyti, dirbti komandoje su naujais žmonėmis. Tai puikus pagrindas mokytis visą gyvenimą.

Veiklos aptarimas (Performance Review)
Būtinas veiklos aptarimas, atsižvelgiant į prieš tai iškeltus tikslus ir lūkesčius. Vienas pagrindinių klausimų "ar iškelti tikslai pasiekti?". Daugumoje atveju, kuo dažniau šis klausimas užduodamas veiklos metu, tuo geriau.
Toks veiklos aptarimas puikus būdas atkreipti dėmesį, kokios priežastys lėmė sėkmę. Svarbu tokią informaciją dokumentuoti ir naudoti ateityje. Taip pat svarbu išsiaiškinti, kurie dalykai nebuvo sėkmingi. Lygiai taip pat ir tokią patirtį būtina fiksuoti, kad ateityje išvengti  nesėkmių. Nesėkmės atveju, rekomenduojama rasti sprendimą, kaip keisti situaciją.

Įvertinimas (Decision)
Savanorio vertinimas turi vykti nuolat. Tai reiškia, kad reikia orientuotis į suaugusių žmonių išlaikymą organizacijos veikloje. Yra du pagrindiniai klausimai į kuriuos turi būti atsakyta:
- Kas skatina savanorį/vadovą likti organizacijoje?
- Kas skatina savanorį/vadovą išeiti iš organizacijos?
Turint šiuos atsakymus galima planuoti tolesnius veiksmus.

Veiklos atnaujinimas/peržiūrėjimas (Renewal)
Kaip ir veikos aptarimas, būtina peržvelgti ir pagal susiklosčiusas aplinkybes keisti/atnaujinti savanorio veiklą. 

Atsitraukimas (išėjimas) (Retirement) 
Kai visi geri darbai padaryti, laikas patirti kitus gyvenimo nuotykius. Įvykdę susitarimus, įgiję patirties, dalis savanorių nusprendžia judėti tolyn, nebelikdami organizacijoje. 
Savanoriui pasitraukus iš aktyvaus dalyvavimo veikloje, nereikia jo pamiršti. Būtina palaikyti ryšį su aktyviai nebeveikiančiais savanoriais, pavyzdžiui siunčiant kvietimus į renginius. Svarbu, neprarasti žmonių, kurie jau yra prisidėję prie organizacijos veiklos.

Užduočių perskirstymas (Re-assignment)
Užduočių perskirstymas skautų veikloje dažnai neįvertinimas. Šis procesas, motyvuoja savanorius išbandyti naujas pareigas, veiklas. Suaugusių savanorių išlaikymas organizacijoje priklauso nuo jų lūkesčių patenkinimo. Darbo perskirstymas turi privalumų, pavyzdžiui, galime geriau pritaikyti turimas savanorio  žinias, gebėjimus; galimybė savanoriui įgyti naujų žinių; galbūt naujos pareigos labiau tiks kitam asmeniui.
 
 
Taigi, dabar, kai žinote, kaip veikia (ar, tiksliau, turėtų veikti) skautų savanorių darbo organizavimas, gali kilti visas miškas naujų klausimų – o kas turėtų pasirūpinti, kad mūsų vienetas turėtų vadovų? O kaip reikėtų užtikrinti vadovų tobulėjimą? Ką reikia daryti (ir kas turi tai daryti...), kad vadovams nepritrūktų motyvacijos? Nors mes jau numanome kai kuriuos atsakymus, bet labai norėtume tęsti kelionę į M.O.V.I.S. mišką kartu su jumis, ir artimiausias žygis numatomas LS vadovų sąskrydžio metu. Tad nepraleiskite progos gyvai pasikalbėti apie viską rugpjūčio pabaigoje, betraukiant zuikį iš fetros! http://goo.gl/forms/Fjpqo2IuUEtamBUt2
 
Susukus galvas pasakomis, mėginsime jas „atsukti“ realiais nuobodokais faktais, kur mes ten ir su kuo iš tiesų buvom. Taigi, kaip jau tikriausiai supratote, gegužės pabaigoje visas Lietuvos skautijos Žmogiškųjų išteklių skyrius – koordinatorė sktn. gint. Dovilė Vinkevičiūtė, pavaduotoja sktn. vyr.sk. Birutė Užkurienė ir Mokymų koordinatorė psktn. vyr.sk. Milda Miliūnė – dalyvavo renginyje, pavadintame M.O.V.I.S. network meeting (M.O.V.I.S. tinklo susitikimas). Šis renginys skirtas Europos skautų organizacijų Žmogiškųjų išteklių ir Mokymų skyrių vadovams ir nariams. Jų dalyvavo apie 50, iš beveik visų Europos šalių. Susitikimas vyko Vokietijoje, Westernohe stovyklavietėje – tai tikrų tikriausia skautiška stovyklavietė, veikianti jau apie 60 metų, užimanti visą kalną (o kalnai Vokietijoje tai oj kaip ne Medvėgalis...), turinti ne tik 18 atskirtų erdvių stovykloms, bet ir du viešbučio tipo namukus, mokymų ir konferencijų erdves, profesionalią virtuvę ir visokių kitokių gėrybių, bet kadangi čia jau kita tema, tai baigsim tuo, kad ir mes ten buvom, šokom, pasakojom, limonadą ir šaltinio vandenėlį gėrėm, per barzdą varvėjo, burnoj neturėjom, bet ką prisiminėm tą jumi papasakojom ir labų dienų bei gerų darbų prilinkėjom. 
 
Žmogiškųjų išteklių skyrius