Kas Naujo?

Skautų naujienos

2016-09-09

Kaip Kernavės tuntas Lietuvą spalvino

Nuspalvink Lietuvą 2016

Gerus darbus daryti yra gera, o kai jais gali dalintis ne tik su artimiausiom sesėm ir broliais, bet ir su visai nepažįstamais žmonėmis jie teikia dar daugiau laimės. Akcija „Nuspalvink Lietuvą“- tik dar viena galimybė  realizuoti savo sugebėjimus ir kartu, žengiant koja kojon pasiekti bendrą tikslą. Kadangi norėjome prisidėti ten, kur mūsų labiausiai reikia kreipėmės į Šalčininkų seniūną. Jis mus nukreipė pas dviese, seno molinio namo dalyje gyvenančias mamą su dukrele Kamile.

 Nuvykę apžiūrėti vietos pamatėme, kad namo būklė išties prasta- priemenės langų stikleliai sudužę, sienų dažai nublukę, įėjimo laiptelis visai suiręs, na o paklausta kur jos nuomone labiausiai reikalinga mūsų pagalba, moteris pasakė, jog svarbiausias- mergaitės kambarys.

 

Nuėję į mergaitės kamabarį pamatėme, jog iš tiesų jom labai reikalinga mūsų pagalba- lubose didelė skylė, nuo sienų nubyrėjęs tinkas, vienintelė kambaryje esanti rozetė atrodo nesaugiai, nesutvarkyti lango angokraščiai. Įvertinę situaciją supratome, kad  laukia baisiai daug darbų todėl darbam nusprendėme skirti 4 dienas- du savaitgalius iš eilės.

 

Mergaitės kambaryje dėl buvusio kiauro stogo išpuvo lubos ir perdangos sija. Kadangi norėjome užtaisyti lubose esančią skylę išvalėme supuvusią medieną lubose ir sijoje. Siją sutvirtinome naujais balkiais, prisukome naują medinį karkasą, prie kurio pritvirtintas naujas mergaitės kambario lubas nudažėme baltai, pakeitėme lempą.

Lango angokraščiai buvo nesutvarkyti, todėl juos sutvirtinome ir nudažėme baltai.

Sienos mergaitės kambaryje taip pat buvo kritinės būklės- namas senas, molinis su medinėmis pertvaromis, nuo sienų,  į kurias įsimetusi drėgmė suardė didžiąją dalį vidaus apdailos, byra tinkas. Viską, kas byra- pašalinom, atsiradusias ertmes užpildėme cementiniu tinku, nugramdėm senus dažus ir perdažėm Kamilės kambarį baltai, o vieną sieną jos mėgstamiausia spalva- mėlynai.

 

Namelis iš išorės taip pat nekėlė šypsenos- medinės namo priemenės dažai atsilupę, langų stiklai išdužę, įėjimo laiptelis suiręs nuo šalčio, todėl išliejome naują betoninį laiptelį, senus dažus nušveitėme ir perdažėme priemenę geltonai, pakeitėme sudužusius langų stiklelius naujais.

Užaugome kartu, padėdami vieni kitiems, darydami tai, kas mums teikia džiaugsmą- geruosius darbelius. Visgi, mūsų veikla yra pramoga su tikslu- daryti vieni kitiems gerą ir rodyti pavyzdį. Kadangi visi esame iš vieno miško įpratome tai daryt kartu ir džiaugiamės, kad šiuo geruoju darbeliu kažkam kitam galėjome įnešti ne tik spalvų, bet ir džiaugsmo į namus.

Vilniaus krašto Kernavės tunto
Jorės vyr. skaučių ir Kerniaus vyčių draugovės