Kas Naujo?

Skautų naujienos

2016-09-26

KAUNO SKAUTAI SPALVINO LIETUVĄ

"Nuspalvink Lietuvą"

Degėme dideliu noru dalyvauti projekte „Nuspalvink Lietuvą“, tad kibome į darbą kartu su Kauno krašto „St.Jameikio“ skautų vyčių ir „Raganos“ vyr. skaučių draugovės broliais ir sesėmis. Nuvykome į vienkiemį, kuris yra netoli Vilkijos, Gailiūnų kaime, į senolės Bronės namus. 

Daugiau dėmesio skyrėme  namo vidaus apdailai. Pati senolė Bronė negali susitvarkyti, nes jos artimieji mirę, ji netekėjus, neturi vaikų, tik retkarčiais atvyksta sesuo iš Kauno padėti tvarkytis. Sutvarkėme gyvenamąjį kambarį bei virtuvę, nudažėme medines duris, lubas, sienas, langines ir jų rėmus, taip pat pakeitėme lempą, išdažėme priemenę žalia spalva. 

Dažant teko saugoti tokius dalykus kaip: spinta, kuri buvo laimėta loterijoje Smetonos laikais, bei stalą, kuris laikomas tik dėl gražių kojų ( tos kojos tikrai gražios buvo). 

Mums besidarbuojant, senolė Bronė ir jos sesuo, nuolat siūlė vaišintis visokiomis jos daržo gėrybėmis ir tų gėrybių gausiai pridėjo į namus.

Taigi, atlikę gerą darbą, pajudėjome namo, kur susėdome prie vieno stalo ir aptarėme dienos darbą. Džiaugėmės galėję sudalyvauti šiame projekte, nes tai puikus šansas padėti žmonėmis, kuriems šiuos pagalbos tikrai reikia. Mes ne tik nudažėme ir sutvarkėme ponios Bronės namo vidų, bet ir prakraidrinome dieną, suteikėme vilties ir pasikėjimo vienišai senolei. Padėdami kitiems gavome ir patys naudos, prisidėjome prie gražesnio pasaulio kūrimo. 

LS Kauno krašto
Raganos vyr. skaučių ir St. Jameikio vyčių draugovės