Kas Naujo?

Skautų naujienos

2017-02-02

Išėjo sesė Gražbylė

Netekome sesės Gražbylės.

Vasario pirmą dieną netekome sesės Gražbylės.

Gražbylė Venclauskaitė – Šiaulių miesto legenda, palikusi įspaudą Lietuvos ir pasaulio istorinės ir kultūrinės atminties žemėlapiuose. Šimto ketverių metų kelias prasidėjo 1912 metais gegužės 31 d. Rygoje. Tėvai – advokatas, Šiaulių miesto burmistras, Steigiamojo, Pirmojo ir Antrojo Seimo atstovas Kazimieras Venclauskis ir pirmoji profesionali lietuvių aktorė, pirmojo lietuviško spektaklio „Amerika pirtyje“ režisierė Stanislava Jakševičiūtė-Venclauskienė. Krikštatėvis – šeimos bičiulis, unikalaus Gražbylės vardo siūlytojas, filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas Vydūnas.

(Jono Tamulio nuotr.)

1920 metais skautams įsikūrus Šiauliuose, Gražbylės mama netrukus tapo skautų vadove, skautininke, tunto globėja, rėmėja. Gražbylės skautiškas kelias prasidėjo Mirgos draugovėje, kurioje vėliau ėjo draugininkės adjutantės, draugininkės pareigas, dar vėliau – Šiaulių tunto adjutantės pareigas. 1929–1940 m. Gražbylė Venclauskaitė bendradarbiavo skaučių vadovių žurnale „Vadovė“. 1938 m. baigė skautiškus kursus Anglijoje; ten jai teko pabendrauti ir su skautų įkūrėju Robertu Baden-Powelliu.

 

  

 

 

 

 

 

Mirgos draugovės skautės.
Gražbylė – sėdi centre.

 

 

 

 

1930 m. baigusi Šiaulių mergaičių gimnaziją, 1930–1934 m. studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete Kaune, 1937 m. apgynė teisininkės diplomą. Savo teisinėje veikloje vadovavosi įstatymu ir sąžine, buvo viena populiariausių Šiaulių miesto teisininkų.

Venclauskių šeima išaugino ir išauklėjo apie 100 našlaičių, pamestinukų, beglobių vaikų. Antrojo pasaulinio karo metais Gražbylė su motina ir seserimi gelbėjo žydus. Dėl to 1995 m. joms suteikti Pasaulio tautų teisuolių vardai, 2000 m. įteiktas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius.

1989 m. gegužės 13 d. Gražbylės Venclauskaitės iniciatyva Šiauliuose buvo atkurta skautų organizacija – trylika skautų davė įžodį. Prasidėjo naujas šio judėjimo etapas Šiaurės Lietuvoje. Šiandien Šiaulių mieste tai pati didžiausia jaunimo organizacija.

Vienas gražiausių miesto pastatų – Venclauskių namai. Tai gražios istorijos svetingi namai, buvę jaukūs šeimynykščiams, atviri svečiams, brangūs skautams. 1991 m. Gražbylė drauge su seserimi padovanojo tėvų namus Šiauliams; dabar čia įsikūręs Šiaulių „Aušros” muziejus. Seserys Venclauskaitės pelnė šio muziejaus garbės mecenačių vardą. Nuo 2000 m. Šiauliuose pradėtas teikti miesto garbės piliečio vardas. Pirmąją miesto garbės piliete paskelbta Gražbylė Venclauskaitė.

2012 m. šventinant naująją Šiaulių tunto vėliavą, jos tėvūnais tapo garbingiausi tunto skautai – Gražbylė Venclauskaitė ir Romualdas Prascevičius. Tais pat metais balandžio 28 d. Lietuvos skautijos Pavasario šventės Šiauliuose iškilmingos rikiuotės metu sesei Gražbylei įteiktas Lelijos ordinas – už nuopelnus Lietuvos skautijai ir visam skautiškam judėjimui.

2013 metais Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga Gražbylė Venclauskaitė apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. Tai rodo išskirtinius jos nuopelnus Lietuvai.

Sese, buvote ir būsite tauriausias pavyzdys mūsų skautiškai šeimai. Vis budime!

Šiaulių tunto skautai

 

Gražbylė Venclauskaitė pašarvota Šiaulių gedulo namuose (Tilžės g. 200). Atsisveikinimas vasario 2 d. (ketvirtadienį) 10–19 val., vasario 3 d. (penktadienį) 13–15 val.