Kas Naujo?

Skautų naujienos

2018-05-14

Skauto ir socialinių mokslų daktaro Dariaus Liutiko knyga-albumas “Scouting in the Baltic Countries. A History in Philately”

Knyga apie Baltijos šaliu skautavimą

Lietuvos skautų judėjimo šimtmečio jubiliejui pažymėti išleista skauto ir socialinių mokslų daktaro Dariaus Liutiko knyga-albumas “Scouting in the Baltic Countries. A History in Philately”. Knygoje-albume pristatoma Lietuvos, Latvijos ir Estijos skautų judėjimo istorija, pateikiama informacija apie pagrindines skautų ir skaučių stovyklas Tėvynėje ir išeivijoje. Knyga-albumas iliustruota daugiau kaip 1000 pašto ženklų, suvenyrinių lapelių, vokų, žyminių ženklų, antspaudų ir atvirukų vaizdais. Knygos-albumo pabaigoje pridedamas Iliustruotas filatelinių terminų žodynas. Knygą-albumą išleido Lietuvos piligrimų bendrija ir Lietuvių skautų sąjunga, veikianti išeivijoje. 

 

Ši knyga jau antroji Dariaus Liutiko knyga apie skautų judėjimą. 2012 metų pradžioje buvo išleista jo knyga “Skautai. Dievui, Tėvynei, Artimui! Skautybė pašto ženkluose” . 

Knygos  “Scouting in the Baltic Countries. A History in Philately” pristatymas įvyko Evora (Portugalija) renginio “EuroScout 2018” metu. EuroScout yra tarptautinė skautų tematikos pašto ženklų paroda, kas dvejus metus organizuojama skirtingose Europos miestuose. Pirmoji EuroScout paroda buvo surengta 1996 metais Vokietijoje. Parodoje pristatomos kolekcijos, mainomasi ar prekiaujama ne tik pašto ženklais, bet ir su skautybe susijusiais vokais, atvirukais, filateline literatūra, taip pat kita skautų atributika (stovyklų emblemonis, lazdomis, švilpukais, uniformų ženkliukais ir pan.). 


 

Darius Liutikas EuroScout parodose, taip pat pasaulio skautų atributikos kolekcininkų susitikimuose dalyvauja nuo 2012 metų. Jis pristatė filatelines parodas Vokietijoje (2012), Danijoje (2014), Austrijoje (2016).  2014 metais “EuroScout 2014” parodoje Danijoje  D. Liutikas buvo apdovanotas pagrindiniu parodos Walter Grob apdovanojimu už filatelinę ekspoziciją “Lietuvos skautų judėjimo istorija”. 2018 metų parodoje Evoroje buvo pristatyta ne tik naujai išleista knyga, bet ir filatelinė ekspozicija „100 metų Lietuvos skautų judėjimui”, kurioje simboliškai eksponuota 100 parodinių lapų Lietuvos skautų istorijos. 

416 psl. knygą-albumą “Scouting in the Baltic Countries. A History in Philately” galima užsisakyti Lietuvos Skautijoje.