Kas Naujo?

Skautų naujienos

2018-05-29

Lietuvos skautijos strategija 2019-2021

Lietuvos skautijos strategija 2019-2021

Lietuvos skautijos strategija 2019-2021

 

Jau daugiau kaip 7 mėn. susibūrusi komanda, kuri susideda iš Lietuvos skautijos Tarybos, Pirmijos ir pareiškusių norą prisidėti skautų, kuria naują Lietuvos skautijos strategiją, kuri bus tvirtinama 2019 m. LS vadovų eiliniame suvažiavime.

Pirmus mėnesius vyko esamos 2015-2018 strategijos vertinimas, kuriame dalyvavo ne tik nacionalinis organizacijos lygmuo, bet ir visi nariai, kurie prisidėjo pildydami apklausos anketą ir teikdami siūlymus organizacijos veiklos gerinimui ir veiklos kokybės užtikrinimui.

Šį savaitgalį broliai ir sesės diskutavo apie organizacijos viziją ir strategines kryptis. Pasirinktos strateginės kryptys remiasi mūsų šūkiu „Geresniam pasauliui“ ir skautiško metodo principais, siekiant kurti visuomenę, kurioje vieni kitiems padedame.

Su strategijos pirma versija kviečiame susipažinti ir diskutuoti artėjančioje Šimtmečio stovykloje „Laužų karta“, kurioje turėsite galimybę išsakyti savo pastebėjimus.