Kas Naujo?

Skautų naujienos

2018-08-31

20 -ojo konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau“ nuostatai

Jau 20 -asis GDDG konkursas prasideda!

XX–ojo konkurso

GRAŽIŲ  DAINELIŲ  DAUG  GIRDĖJAU’2019,

skirto vyriausio skautininko Felikso Šakalio atminimui

N U O S T A T A I

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos skautijos (LS) organizuojamas konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“, skirtas vyriausiojo skautininko Felikso Šakalio atminimui – tradicinis kasmet vykstantis nacionalinis skautų dainų konkursas, kuriuo siekiama skatinti skautus dainuoti ir populiarinti savo krašto dainas.

 

II. KONKURSO DALYVIAI

 

2. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos skautijos nariai susimokėję organizacijos nario mokestį už 2019 m.

3. Konkurso dalyviai skiriami į penkias grupes:

·            Jaunesnieji skautai (6–10 m.);

·            Skautai (11–14 m.);

·            Patyrę skautai (15–17 m.);

·            Vadovai (18+ m.);

·            Skautiškos šeimos (vaikai, tėvai, seneliai, dėdės, tetos ir t.t.).

4. Konkurse gali dalyvauti solistai, duetai-tercetai ir ansambliai. Konkurse dalyvaujantys ansambliai amžiaus grupei priskiriami pagal daugumos dalyvių amžių.

 

III. KONKURSO ATRANKINIŲ TURŲ IR FINALO KONCERTINĖ PROGRAMA

 

5. Konkurso atrankiniuose turuose dalyviai atlieka:

5.1. Kūrybišką skautišką prisistatymą. Prisistatymo trukmė - 1 minutė.

5.2. Konkursinę programą.

5.2.1. Jaunesnieji skautai (6 – 10 metų):

Privaloma daina – „Giedu dainelę“;

Lietuvių liaudies daina su žodžiu „Ąžuolas“;

Laisvai pasirinkta daina.

5.2.2. Skautai (11–14 m.),patyrę skautai (15–17 m.), vadovai (18+ m.) ir skautiškos šeimos:

Privaloma daina – „Giedu dainelę“;

„Laužų karta“ – ž. P. Kripas, M. Rimkus ir A. Bakanas; m.- M. Rimkus ir E. Saročkaitė;

Laisvai pasirinkta daina.

6. Kūriniai atliekami lietuvių kalba ir be fonogramos.

7. Atrankiniuose konkursuose dainos ir jų eiliškumas pasirenkami laisvai. Atlikti dainas gali visa draugovė/laivas, grupė ar pavieniai skautai a capella arba su instrumentiniu pritarimu.

8. Konkurso finale reikės atlikti skautišką prisistatymą ir vieną kūrinį (lietuvių liaudies arba laisvai pasirinktą).

9. Į konkurso finalą kviečiami 4 patys geriausi dainininkų kolektyvai ar solistai iš kiekvieno krašto ir Vadovų kolektyvai. Atrankos komisija pasilieka sau teisę keisti į finalą kviečiamų kolektyvų skaičių.

 

 

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

10. Atrankiniai konkursai Kraštuose iki 2018-12-01. Apie atrankinių konkursų vietą ir laiką BŪTINA pranešti iki 2018 m. rugsėjo 30 d. el. paštu renginiai@skautai.lt

11. Rekomenduojama:

11.1. Jei krašto atrankiniame ture nori dalyvauti tik 1 arba 2 kolektyvai, jungtis prie artimiausio krašto atrankinio konkurso;

11.2. Jungtiniai kelių kraštų kolektyvai pasirenka kraštą, kuriame dalyvaus atrankoje.

12. Atrankiniuose konkursuose privalo dalyvauti visi atlikėjai (vaikai ir vadovai).

13. Dalyviams privaloma pilna skautiška uniforma, atitinkanti organizacijos uniformų nuostatus.

14. Informacija apie konkursą skelbiama www.skautai.lt

15. Finalinis konkursas vyks Kaune 2019 m. sausio 19 d.

 

V. VERTINIMO KOMISIJA, DAINŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

16. Atrankiniuose turuose dalyvių pasirodymą vertina konkurso organizatorių paskirta komisija.

17. Vertinant privalomą dainą bus atsižvelgiama į dainos atlikimo tikslumą, vertinant lietuvių liaudies dainą, dainą „Laužų karta“ ir laisvai pasirinktą dainą bus atsižvelgiama į atlikimo meniškumą bei tikslumą, sceninį įvaizdį, aprangą.

18. Vertinama dešimtbalėje sistemoje, kurioje „10“ atitinka aukščiausią įvertinimą, „1“ – žemiausią.

19. Laimėtojais skelbiami daugiausia balų surinkę atlikėjai.

20. Iš visų dalyvių bus išrinktas vienas I, II bei III vietos nugalėtojas savo amžiaus grupėje bei Grand Prix laimėtojas.

21. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neginčijami.

22. Finalinio konkurso dalyviai apdovanojami diplomais, specialiaisiais prizais už geriausiai atliktą privalomą ir liaudies dainas, prisistatymą bei rėmėjų dovanomis.

__________________________________

 

Papildoma informacija:
Benita Mincevičiūtė, renginiai@skautai.lt, 8 687 26208