Kas Naujo?

Skautų naujienos

2019-02-12

NVŠ naujienos

NVŠ naujienos

Lietuvos skautija 2019 m. toliau vykdo neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas

 
2019 metais 28-iose savivaldybėse pateikta ir jų akredituotos 7-9 mėnesių trukmės
NVŠ programos: Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa: skautauk, patirk, atrask (Alytaus m.
sav.), Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa (Jonavos r. sav.), LS vaikų ir jaunimo programa
(Joniškio r. sav.), „Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa (Kazlų Rūdos sav.)“,Lietuvos
skautijos vaikų ir jaunimo programa: skautauk, patirk, atrask (Kauno m. sav.), Lietuvos skautijos
vaikų ir jaunimo programa (Kauno r. sav.) „Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa (Kėdainių
r. sav.)“, Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa (Klaipėdos m. sav.), Lietuvos skautijos vaikų
ir jaunimo programa: skautauk, patirk, atrask (Klaipėdos r. sav.), „Skautauk, patirk, atrask
(Kupiškio r. sav.)“, Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa (Molėtų r. sav.), Lietuvos
skautijos vaikų ir jaunimo programa: skautauk, patirk, atrask (Rokiškio r. sav.), „Lietuvos skautijos
vaikų ir jaunimo programa: skautauk, patirk, atrask (Pakruojo r. sav.)”, „Lietuvos skautijos vaikų ir
jaunimo programa (Panevėžio m. sav.)“, „Skautauk patirk, atrask (Panevėžio r. sav.)”, „Lietuvos
skautijos vaikų ir jaunimo programa: skautauk, patirk, atrask (Plungės r. sav.)“, „Lietuvos skautijos
vaikų ir jaunimo programa (Prienų r. sav.)“, „Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa:
skautauk, patirk, atrask (Šakių r. sav.)“, „Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa (Šiaulių m.
sav.)”, Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa: skautauk, patirk, atrask (Šiaulių r. sav.),
Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa (Šilalės r. sav.) , Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo
programa: skautauk, patirk, atrask (Šilutės r. sav.), Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa
(Tauragės r. sav.), Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa (Telšių r. sav.), Lietuvos skautijos
vaikų ir jaunimo programa (Vilkaviškio r. sav.), Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa:
skautauk, patirk, atrask (Vilniaus m. sav.), „Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa:
skautauk, patirk, atrask (Vilniaus r. sav.)”, Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa (Visagino
sav.).
 
Įgyvendinant šias programas įsipareigota ugdyti mokyklinio amžiaus vaikus nemažiau kaip 8 val.
per mėn. 2019 metais programoje dalyvauja 1104 vaikai ir jaunuoliai – esami nariai, ir naujai
susidomėję skautybe. Programas įgyvendina 85 vadovai. Vadinamasis vieno vaiko „krepšelis“ savo
dydžiu savivaldybėse svyruoja nuo 10 eur iki 20 eur vieno vaiko ugdymui per mėnesį. Skautų
vadovai šioje programoje dirba savanoriškai, neatlygintinai.
 
Programų įgyvendinimas finansuojamas projekto „Neformaliojo vaikų švietimo
 
paslaugų plėtra“ lėšomis.
 

Lietuvos skautijos NVŠ programos vykdymas 2019 m.

LS 2019 m. NVŠ programą finansuojamą ES vykdo 28 savivaldybėse, nuo kovo mėn. vėl atnaujinamas programos vykdymas Visagino sav. Nuo  šių metų prisijungė  Kupiškio sav.

Visaginiečiai kviečiami registruotis pas savo vadovus: Vladislav Hcreckov/Larisa Hcreckova fuulve@gmail.com

Visų kraštų skautai ir jų tėveliai dėl dalyvavimo Lietuvos skautijos NVŠ programoje gali kreiptis į savo vadovus arba kraštų seniūnus.

Visi susidomėję NVŠ programa, gali kreiptis ir į Lietuvos skautijos NVŠ programų koordinatores:

Irmą Gorytę ir Janiną Žvirblytę Paslavičienę el. p.: nvs.skautai@gmail.com

 

Junkis, išbandyk ir patirk savo kailiu!