Kas Naujo?

Skautų naujienos

2019-08-05

Sesė Elena kandidatuoja į Europos skautų komitetą!

Pirmą kartą Lietuvos skautijos istorijoje Lietuvos skautija kelia savo kandidatą į Pasaulio skautų judėjimo organizacijos Europos skautų komitetą! Taryba su dideliu džiaugsmu, pasitikėjimu ir palaikymu nominavo sesę gint. psktn. Eleną Sinkevičiūtę tapti pirmąja Lietuvos skautijos nare komitete.

“Lietuvos skautija sparčiai auga, keičiasi ir stiprėja, čia gimsta didelės idėjos ir kartu pasiekiami dideli rezultatai. Turim kuo džiaugtis, kuo dalintis ir ko siekti kartu su kitomis skautiškomis organizacijomis visame pasaulyje. Pasaulio skautų judėjimo organizacija arba tiesiog WOSM nemenkai prisideda prie mūsų augimo ir stiprėjimo, bet ši pagalba ir bendradarbiavimas priklauso nuo mūsų pačių indėlio į WOSM. Su šimtmečio paskutiniais pasispardymais Taryba nusprendė nominuoti sesę Eleną, kuri, manome, puikiai galės atstovauti mus komitete ir vesti regioną į priekį įgyvendinant Regiono ir WOSM strategijas” - dalinosi LS Tarybos pirmininkė gint. sktn. Rūta Šmitaitė. 

 

Sesė Elena užaugo Jūrų skautų konferencijoje, antrai kadencijai išrinkta LS Tarybos nare, nuo 2013 m. savanoriauja WOSM Europos skautų regione, o šiuo metu – ir vadovauja vienai iš komandų atsakingai už išorės atstovavimą, yra WOSM konsultantė ir mokymų vadovė. Taip pat ji dvi kadencijas dirbo LiJOT valdyboje, atstovavo Lietuvos jaunimą Europos jaunimo forume.

 

Sesė Elena komitete siekia stiprinti WOSM Europos regiono ir WOSM pasaulio lygmens bendradarbiavimą siekiant vystyti tiesioginę WOSM paramą organizacijoms, toliau sėkmingai investuoti į skautų įvaizdį ir įtaką už skautiškojo judėjimo ribų ir stiprinti patį regioną su jame esančiomis struktūromis.

  Kiekvienas iš 6 WOSM regionų turi savo regiono komitetą, kuris renkamas regioninėje konferencijoje trejų metų kadencijai. Europos skautų komitetą sudaro 6 komiteto nariai, kurie atsakingi už regiono atstovavimą WOSM Pasaulio komitete, įgyvendina regiono strategiją ir užtikrina paties regiono ir jam priklausančių fondų veiklą.  Rinkimai į komitetą vyks rugpjūtį Kroatijoje, Splite vykstančioje WOSM Europos regiono konferencijoje. 

 

Su sesės Elenos ir kitų kandidatų dokumentais galite susipažinti čia (https://en16egsc.europak-online.net/wp-content/uploads/2019/06/23esc-ConfDoc5_Candidates_EN-compressed-1.pdf). 

 

Linkime sėkmės ir Gero vėjo sesei Elenai!

 

Nuotraukos: asmeninis archyvas, Dovydas Beržinis.