Kas Naujo?

Skautų naujienos

Nuotrauka: Almantas Vilbikas

2020-11-03

Vilkaviškiečiai paminėjo skautų judėjimo veiklos Vilkaviškyje šimtąsias metine

Pirmasis skautų vienetas Lietuvoje buvo įkurtas 1918 m., o jau 1920 m. vasario 24 d. pirmasis skautų vienetas įkurtas Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijoje, kuris šiemet skaičiuoja tau 100-ąjį jubiliejų!

Šiais, 2020-aisiais, metais Vilkaviškio skautai minėjo reikšmingą jubiliejų – 100 metų nuo pirmojo skautų vieneto Vilkaviškyje įkūrimo. Pirmasis skautų vienetas Lietuvoje buvo įkurtas 1918 m., o jau 1920 m. vasario 24 d. pirmasis skautų vienetas įkurtas Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijoje ir tai buvo tik penktasis skautiškas vienetas visoje Lietuvoje, vėliau pavadintas į Vilkaviškio, Lietuvos Kunigaikščio Margio, draugovę. Pirmieji skautai ir vieneto įkūrėjai buvo du gimnazijos mokiniai Liudvikas Lietuvninkas ir Viktoras Bačinskas.

Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugovės skautai kartu su draugais paminėjo šimtmetį keliomis veiklomis. Rugsėjo 12 d. surengė šimtmečio jubiliejaus šventę, į kurią susirinkti kvietė buvusius skautus iš Vilkaviškio, draugus ir dabartinius skautus. Taip pat buvo parengta Vilkaviškio skautų šimtmečio veiklos paroda, kuri buvo pristatyta jubiliejaus šventėje, o vėliau eksponuota Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre. Spalio 7 d., bendradarbiaudami su Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centru, skautai organizavo mokslinę-praktinę konferenciją „Savanorystė ir pilietiškumas asmenybės ugdyme”, kurioje pranešimus skaitė žymūs skautai - savo srities profesionalai: dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė, Karolis Žemaitis, dr. Laura Varžinskienė, Giedrius Globys, Nomeda Bepirštytė, Birutė Daugėlienė, Eglė Budrytė-Vilbikė, Robertas Degutis ir savanoriškos veiklos organizatorius, Vilkaviškio LIONS klubo narys Žilvinas Gelgota.

Šimtmečio vinimi tapo išleista knyga apie Vilkaviškio skautų veiklą nuo pirmojo skautiško vieneto įkūrimo iki šių dienų: surinkta informacija ir dokumentai iš tarpukario Vilkaviškio rajono skautų istorijos, aprašyti Vilkaviškio skautų gyvenimai tremtyje ir išeivijoje, surinkta Vilkaviškio skautų istorija po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Knygoje pateiktas 1827 tarpukario skautų Vilkaviškio rajone pavardės bei skautiško gyvenimo įvykiai bei surinktos 267 skautų pavardės po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Skautų istorijos rinkimo metu sužinota, kad poetas Kazys Bradūnas buvo skautu Vilkaviškyje, rastas jo skauto pažymėjimas; kad tarpukario operos dainininkas Abdonas Lietuvninkas buvo skautu Vilkaviškyje; taip pat rašytojas Viktoras Miliūnas skautavo Vilkaviškyje ir ėjo Vilkaviškio rajono tunto adjutanto pareigas, kiti žymūs skautai Vilkaviškyje: diktorė Undinė Nasvytytė, fotografas Tomas Bauras, architektai broliai Vytautas ir Algimantas Nasvyčiai, poetas Aleksandras Arminas, pasivadinęs slapyvardžiu Venancijus Alašas, rašytoja Elena Iešmantaitė-Dervojedaitienė, pasivadinusi Baltijos žuvėdros slapyvardžiu ir daug kitų.

Vilkaviškio skautų šimtmečio jubiliejaus renginiai ir veiklos finansuoti projektais: „Skautų istorijos išsaugojimas Vilkaviškyje“ (Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO rėmimo programos lėšomis); „Better for 100 years“ (Europos skautų fondas), taip pat Vydūno jaunimo fondo ir kitų rėmėjų lėšomis.

Norintys įsigyti knygą ir daugiau sužinoti apie Vilkaviškio skautų istoriją gali susisiekti el. paštu vilkaviskioskautai@gmail.com arba tel. 860034498.

Raportavo vyr. sk. sktn. Eglė Budrytė-Vilbikė,
Vilkaviškio „Gražinos“ draugovės draugininkė