Kas Naujo?

Skautų naujienos

2020-11-03

Skautiškos veiklos tampa nuotolinėmis!

Planuokime, veikime ir apžvelkime visi kartu savo veiklas nuotoliniu būdu!

Kaip perkelti skautišką veiklą į nuotolį?

Kaip veikti nuotoliniu būdų?

Kaip planuoti veiklas ir jas įgyvendinti?

Jeigu jums kyla toki klausimai perkėlus skautišką veiklą į nuotolinę, mes turime atsakymą!

Čia rasite sesės Barboros patarimus ir sistemą, kaip fizinį skautavimą pakeisti nuotoliniu!

Jeigu stinga idėjų, minčių ir įkvėpimo planuojant ketvirtį - susipažink su patarimais kaip perkelti skautišką programą į nuotolinę.

Įsakymas dėl skautiškos veiklos vykdymo nuotoliniu būdu.