Kas Naujo?

Skautų naujienos

2020-12-10

2021 m. susimokėjusių narystės mokestį vienetų sąrašas!

Susimokėjusiems nario mokestį už 2021 metus dėkojame, kad esate kartu!

Besidžiaugdami nariais, primename Jūsų teises:


Sumokėdami organizacijos narystės mokestį šie vienetai patvirtina, kad yra pilnateisiai Lietuvos skautijos nariai, Pasaulinio skautų judėjimo organizacijos (WOSM) atstovai Lietuvoje ir turi teisę:

  • Dalyvauti organizacijos valdyme;
  • Vykdyti Lietuvos skautijos jaunimo programą;
  • Dalyvauti LS ir tarptautiniuose skautų renginiuose;
  • Įsigyti ir naudoti LS uniformą ir ženklus;
  • Atstovauti Lietuvos skautijai dalyvaudami savo bendruomenės ir nacionalinėje veikloje.

Skelbiame 2021 m. nario mokestį susimokėjusių vienetų sąrašą.

Nario mokestis už 2021 metus buvo renkamas iki 2020 gruodžio 1 d.

Nuo 2020 gruodžio 2 d. renkamas tik stojamasis narystės mokestis.

Vienetai, kurie nesusimokėjo iki gruodžio 1 d., LS Suvažiavimo metu negali gauti balso teisės, taip pat nesusimokėję ar narystės duomenis pateikę po gruodžio 1 d., ar pateikę netvarkingus duomenis, organizacijos Kalėdinio sveikinimo negaus.

 
Kilus klausimams dėl nario mokesčio mokėjimo, neradus savo vieneto sąraše ar radus neatitikimų, prašome kreiptis į LS administracijos sk. koordinatorę el.p.: info@skautai.lt 


LS pirmija

 

Susimokėjusių iki 2020-12-01 skautiškų vienetų sąrašas:

Kraštas Tuntas Draugovė
Alytus Pilėnų Eičiūnų draugovė
Margirio draugovė
V. Krėvės draugovė
Karaliaus Mindaugo draugovė
Vydūno draugovė*
Kaunas   Raganos vyr. skaučių draugovė
Stasio Jameikio sk. vyčių draugovė
Kauno Jono Pauliaus II draugovė
Rumšiškių skautų draugovė* 
Dubysos* Perkūno ir Žvėrūnos draugovė
Pilies Ąžuolyno draugovė
Vlado Jezukevičiaus draugovė 
Žemynos draugovė
Jono Misiūno - Žalio Velnio draugovė
Šventosios J. Vareikio draugovė
Užusalių draugovė
Medeinės draugovė
Žaliakalnio tuntas Felikso Šakalio draugovė
Antano Škėmos gildija*
Nikodemo Švogžlio- MILŽINO
Šv. Pranciškaus vilkų draugovė
Jiesios tuntas Kaukų draugovė
Žalčio draugovė
Ašvienių draugovė
Džiugo gildija*
Klaipėda Gargždų* Ievos Simonaitytės draugovė*
Minijos draugovė
Pamario L. Rėzos draugovė
Tado Blindos draugovė
Taravos Anikės draugovė
J. Budrio gildija*
  Alicijos Rugytės
  Jūros vyr. skaučių būrelis*
  Salanto draugovė
Marijampolės    Kybartų Kęstučio ir Birutės draugovė
  Medeinos vyr. skaučių draugovė
  Mildos vyr. skaučių draugovė
  A. Gustaičio sk. vyčių būrelis*
  Šakių Vinco Kudirkos draugovė
  Pranciškaus Petro Būčio draugovė
  Veiverių Kunigaikščio Gedimino draugovė
  Vilkaviškio Gražinos draugovė
Prienų* Mato Šalčiaus draugovė
Išlaužo draugovė*
Šilo draugovė
Sūduvos Kazlų Rūdos Kazio Griniaus draugovė
Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugovė
Jurgio Dovydaičio draugovė
Panevėžys Aukštaitijos Bakutės draugovė
Aušrinės draugovė
Vinco Svirskio draugovė
Skaistakalnio Gabijos draugovė
Algirdo Gustaičio draugovė
Geležinio vilko draugovė
Jurgio Kairio vardo draugovė
  Mirgos vyr. skaučių būrelis*
  Medeinos draugovė
Nevėžio Simono Daukanto sk. vyčių draugovė
Gabrielės Petkevičaitės Bitės draugovė
Žemynos draugovė
Partizano Vyčio draugovė*
Kupos draugovė*
Austėjos draugovė
Juozo Zikaro draugovė
Boriso Dauguviečio vardo draugovė 
Šiauliai Šiaulių Antano Saulaičio sk. vyčių draugovė
Aušros draugovė
Kupolės vyr. skaučių draugovė
Medeinos draugovė
Perkūno draugovė
Saulės draugovė
S. Goeso draugovė
Salduvės draugovė
Skaistgirio draugovė
LDK Gedimino draugovė
Eglės draugovė
Vydūno draugovė
Tauragė Bišpilio Karšuvos draugovė
Nemuno draugovė
Lukšių Ąžuolo draugovė 
Medvėgalio* Laukuvos Norberto Vėliaus draugovė
Šilalės Simono Gaudešiaus draugovė*
  Brėkštos vyr. skaučių draugovė
  P. Jurgėlos-Jurgelevičiaus sk. vyčių būrelis*
Telšiai Telšių Džiugo draugovė
J. Šarausko sk. vyčių draugovė
Šatrijos draugovė
Sofijos Kymantaitės - Čiurlionienės vyr. skaučių draugovė
Gondingos Kregždyno draugovė
Igno Končiaus draugovė
Perkūno Ąžuolo draugovė
  Rietavo Vykinto draugovė
Utena   Visagino draugovė
  Kunigaikščių Radvilų draugovė
Vilnius Kernavės Austėjos draugovė*
Jorės vyr. skaučių draugovė
Jundų draugovė
Kerniaus sk. vyčių draugovė
Kregždučių draugovė
Ragučio draugovė
Taboro draugovė
Žalčio gildija
Vilkų draugovė
Skaisčio Aitvarų draugovė
Baltojo lokio draugovė
Kerpyčiaus draugovė*
Laumės vyr. skaučių draugovė
Lizdeikos sk. vyčių draugovė
Medeinos draugovė
Merkio draugovė*
Ragės draugovė
Spenglos draugovė
Vingio Mildos draugovė*
Ąžuolyno draugovė
Barboros Radvilaitės draugovė
Martyno Mažvydo draugovė
Šventaragio gildija 
Vydūno draugovė
Vėtros draugovė
Perkūno draugovė*
Deglo draugovė
Šventaragio  Barstukų draugovė 
Milžinų gildija 
Numėjo draugovė
Jūrų skautų konferencija Vidgauto Dingės laivas
Sednos gintarių laivas
Švyturio laivas
Neringos laivas
Nemuno Deltinyčių gintarių įgula*
J. J. Jurgelevičiaus budžių laivas
A. Smetonos laivas
A. Stulginskio laivas
Vytauto Didžiojo laivas
S. Dariaus ir S. Girėno laivas
E. Pliaterytės laivas
Žiulio Verno laivas
Kuršių laivas 
K. Kolumbo laivas*
Šventosios LDK Kęstučio laivas 
Vilkmergės laivas*
Širvintų jūrų skautų laivas
LDK Vytenio laivas
Šešupės* Jono Basanavičiaus laivas
  Tauragės laivas*
Oro skautai   A. Arbačiausko draugovė

 *Vienetas neatitinka organizacijos struktūrinių nuostatų.