Kas Naujo?

Skautų naujienos

Nuotrauka: Liveta Alaveckaitė

2020-12-14

Seniūne, nominuok savo vadovus ordinams!

Laikas skirti ordinus mūsų aktyviems kraštų vadovams.

Tavo krašte yra aktyviai dirbančių krašto labui vadovų? Neskaičiuojančių savo skirtų valandų darbui su draugove ar tuntu? Jei taip, pats laikas juos įvertinti ir teikti jų kandidatūrą ordinui!

Kam jis skiriamas ir kaip jį gauti? Tai apibrėžia garbės ženklų nuostatai, kuriuos gali rasti čia: https://mano.skautai.lt/uploads/media/1995/Lietuvos%20skautijos%20-%20Garb%C4%97s%20%C5%BEenkl%C5%B3%20nuostatai%202017%20m.%20rugpj%C5%AB%C4%8Dio%2031%20d.pdf ,  o jei trumpai, tai:

Mieli seniūnai, reikalingus dokumentus (skautišką CV,  krašto vadijos protokolo išrašą, bei trumpą aprašymą kodėl sesė/brolis vertas siūlomo ordino) pilnos komplektacijos, tvarkingus dokumentus iki 2021 m. sausio 17 d. siųskite s. Linai Dovydaitienei el. paštu: lina.jakaityte@gmail.com išskyrus ordinui už Nuopelnus ( ordinui už Nuopelnus dokumentus siųskite Ievai Brogienei pirmija@skautai.lt )

Kilus neaiškumams rašykite sesei Linai lina.jakaityte@gmail.com, arba skambinkite tel. 867048339

Lietuvos skautijos taryba